Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/01/2021.

Opis stanowiska pracy

Funkcja

Pracownik montażu i obsługi systemu odwodnienia wykopów

 

Cel zatrudnienia

Firma WJ Groundwater rozpoczęła działalność w Polsce w 2013 roku zostając wykonawcą robót odwodnieniowych w ramach realizacji Nowego Dworca i Tunelu Łódź Fabryczna. WJ Groundwater kontynuuje działalność w Polsce działając głównie w sektorze prac związanych z odwodnieniem wykopów.

Miejsce pracy –Budowy na terenie całego kraju, w szczególności Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Zielona Góra, Bydgoszcz

 

Przełożony

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie bezpośrednio odpowiedzialna przed Kierownikami Projektów oraz Dyrektorem Zarządzającym WJ Polska

 

Zakres obowiązków

 • Pomoc w zakresie wiercenia i montażu studni depresyjnych i piezometrów
 • Wykonywanie instalacji igłofiltrowych, montaż pomp głębinowych, układanie rurociągów dla celów odwodnienia terenu, układanie kabli elektrycznych oraz innych czynności związanych z montażem i obsługą systemów odwodnieniowych (oczekuje się gotowości do ręcznego podnoszenia materiałów o wadze przekraczającej 25kg).
 • Dokonywanie rozładunków sprzętu i materiałów, takich jak pompy, rurociągi, kable itd.
 • Utrzymywanie miejsca prac pod kątem bezpieczeństwa i czystości
 • Współpraca z innymi zespołami WJ Groundwater oraz podwykonawcami
 • Wykonywanie poleceń kierowników / inżynierów projektów. Kontrolowanie poprawności użytkowania urządzeń i sprzętów. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów
 • Sporządzanie na bieżąco dziennych raportów z wykonywanych prac
 • Pozostawanie w gotowości w przypadku nieprzewidzianych sytuacji związanych z wykonywaniem robót odwodnieniowych (warunki określane indywidualnie, każdorazowo dla określonej budowy)
 • Przestrzeganie zasad BHP i kontrolowanie podległych pracowników w zakresie przestrzegania tychże przepisów

 

Kwalifikacje i doświadczenie

 • Uprawniony do pracy na terenie UE
 • Min 1 rok doświadczenia w pracy na budowie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
 • Dyspozycyjność
 • Firma zapewni stosowne szkolenia na budowach

 

Środowisko i warunki wykonywania pracy

Wymagana może być praca w godzinach nadliczbowych, również w niedziele i święta państwowe i kościelne. Od kandydata oczekuje się gotowości do częstych wyjazdów służbowych na terenie Polski.

 

Umowa i Podstawowy wymiar czasu pracy

Umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, następnie umowa o pracę na czas określony, następnie umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

Uwarunkowania psychofizyczne

Wykonywanie wyżej opisanej funkcji wymaga odpowiedniego przygotowania fizycznego jak i psychicznego (możliwe częste godziny nadliczbowe, praca na terenach otwartych w różnych warunkach pogodowych, podnoszenie ciężkich materiałów, wykonywanie powtarzających się czynności)

 

Data 21/08/2019

Data rewizji opisu 21/08/2020

Prezentacja firmy

WJ Groundwater Ltd jest ekspertem w dziedzinie wykonywania odwodnień budowlanych,... wierceń studni i piezometrów oraz monitoringu geotechnicznego.
Od 2013 roku firma prowadzi również działalność w Polsce.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
01/04/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Zasadnicze zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Kontrola jakości , Praca Praca fizyczna , Praca Inne
do góry