Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2019.

Mistrz NR Wałbrzych

dolnośląskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • przygotowywanie i zabezpieczanie miejsc pracy do wykonania zadania
 • sprawdzanie stanu technicznego remontowanych obiektów pod względem bezpieczeństwa prowadzonych prac
 • wykonywanie prac remontowych oraz konserwacyjnych zleconych przez przełożonego
 • wykonywanie napraw i innych prac zapewniających ciągłość sprawnego funkcjonowania budynków, budowli i urządzeń
 • sporządzanie w ustalonym zakresie dokumentacji pracy i zużycia materiałów
 • dbałość o właściwy stan pomieszczeń socjalnych i warsztatów
 • zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia, sprzęt i materiały oraz ich właściwe
  i racjonalne wykorzystanie
 • dbałość o prawidłowe i właściwe stosowanie powierzonych narzędzi oraz o ich stan techniczny
 • zapoznawanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą realizowanych zadań oraz bezzwłoczne zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości
 • prowadzenie samodzielnie samochodów służbowych do 3,5 t zgodnie z regulaminem Spółki
 • samodzielne okresowe poruszanie się po torach na podstawie stosownego zezwolenia
 • udział w bieżących szkoleniach pracowników z zakresu BHP na stanowisku pracy

Wymagania:

 • doświadczenie mile widziane z zakresu konserwacji i utrzymania obiektów
 • wykształcenie średnie lub zawodowe
 • kreatywność zawodowa
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/05/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa
do góry