Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/04/2019.

KSIĘGOWY W ODDZIALE FINANSOWYM (NR 1693)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/1693


Obowiązki:

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:

prowadzenie ewidencji analitycznej rachunków;
przeprowadzanie kontroli formalno rachunkowej dokumentów księgowych;
księgowanie dokumentów;
przygotowywanie przelewów bankowych lub przekazów pocztowych;
sprawdzanie raportów kasowych;
przygotowywanie sprawozdań i deklaracji podatkowych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), prawnicze

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy: dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz brak prowadzonego postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, samodzielność oraz zdolność analitycznego myślenia, umiejętność dobrej organizacji pracy, mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia.


Miejsce pracy: Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj), zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-127/19), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego; kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj); życiorys; oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj); oświadczenie o stanie zdrowia; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie; kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie; mile widziane referencje. Konkurs składa się z trzech etapów: I. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych. II. Test wiedzy. III. Rozmowa kwalifikacyjna. Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-127/19 - decyduje data stempla pocztowego. Informacje Oddział Kadr nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Finanse , Praca Ubezpieczenia
do góry