Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/2990


Obowiązki:

Opis stanowiska:
prowadzenie w pełnym zakresie operacji kasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pośrednictwem banku,
dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych i dokumentów księgowych,
kontrola płatności i uzgadnianie rozrachunków,
obsługa kasy fiskalnej,
fakturowanie sprzedaży i księgowanie raportów sprzedaży,
sporządzanie deklaracji PFRON,
weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w systemie,
pomoc w przygotowywaniu deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i analiz dla Organizatorów oraz innych podmiotów,
prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
inne bieżące prace zlecone przez Dyrektora lub Głównego księgowego,
udział w prowadzonych projektach.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Oczekiwane kompetencje: wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu rachunkowość, finanse, ekonomia), znajomość przepisów ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, praktyczna znajomość systemu PROBIT, zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, dokładność, samodzielność, systematyczność, sumienność i uczciwość biznesowa, bardzo dobra organizacja i planowanie własnej pracy. Warunki pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, wynagrodzenie: 3.300 zł brutto, dodatek stażowy, pakiet socjalny.http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,4985,nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-ksiegowykasjer-zastepstwo.html


Miejsce pracy: Sokoła 13, 35-010 Rzeszów, powiat: m. Rzeszów, woj: podkarpackie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające ukończone kursy i szkolenia w zakresie objętym naborem, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach wymagane wyłącznie w sytuacji, jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (załącznik do pobrania).Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w terminie do 8 lipca 2022 r. do godz. 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu).Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami. Wyniki rekrutacji formalnej oraz data rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane kandydatom telefonicznie. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru, podejmuje Dyrektor Biblioteki.UWAGADokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.Kontakt w sprawach formalnych dot. rekrutacji:Kadry WiMBP w Rzeszowie, tel. (17) 86 69 405, e-mail: kadry@wimbp.rzeszow.plhttp://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,4985,nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-ksiegowykasjer-zastepstwo.html

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
22/06/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Finanse, Praca Ubezpieczenia

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi