Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/08/2020.

Opis stanowiska pracy

Fundacja Aktywności Lokalnej zatrudni na stanowisko:

Księgowa / Księgowy
(lub Młodsza księgowa / Młodszy księgowy)

 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
 • dekretacja dokumentów,
 • księgowanie kosztów projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym wspomaganie w sporządzaniu wniosków o płatność 
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, CIT,
 • sporządzanie dokumentacji płacowej, list wynagrodzeń,
 • sporządzanie rachunku wyników na koniec miesiąca,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
 • sporządzanie okresowych raportów dla władz organizacji,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
 • wykonywanie innych zadań związanych z prawidłowym prowadzeniem księgowości.

Wymiar etatu: 0,5 - 1 etat (do uzgodnienia)

Wymagania

 • doświadczenie w rozliczaniu i/lub księgowaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej!)
 • doświadczenie w dziale księgowo-finansowym
 • dobra znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, regulacji podatkowych,
 • dobra orientacja w aktualnych zasadach prowadzenia księgowości,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • wiedza z dziedziny zarządzania finansami,
 • umiejętność obsługi komputera – edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych (sporządzanie analiz, wykresów),
 • znajomość najnowszych aplikacji księgowych.
 • solidność, dokładność i dociekliwość,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • sumienność,
 • wytrwałość i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

UWAGA! W przypadku osób bez doświadczenia prosimy o zaznaczenie tego w ofercie, gdyż wówczas możemy zaproponować stanowisko asystenta/asystentki.

Mile widziane:

 • Znajomość zasad księgowania działalności statutowej i gospodarczej w przypadku fundacji
 • Znajomość zagadnień kadrowych
 • Znajomość zasad dyscypliny finansów publicznych
 • Prawo jazdy kat. B

Prosimy o załączenie CV.

Prosimy w aplikacji o dodanie uwzględnienie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

WAŻNE! Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.

Rozmowy rekrutacyjne przewidujemy w biurze w Poznaniu.

Prezentacja firmy

Fundacja Aktywności Lokalnej (zał. w 2007) od początku dynamicznie rozwija działalność... szkoleniowo-doradczą, w szczególności specjalizując się w prowadzeniu zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Kadra Fundacji to grono wykwalifikowanych specjalistów – trenerów, doradców i konsultantów, która pracowała przy ponad 100 projektach szkoleniowo-doradczych. FAL prowadzi agencję zatrudnienia (wpis do KRAZ) oraz instytucję szkoleniową (wpis do RIS). FAL była wydawcą „Inicjatyw Obywatelskich” – dodatku do regionalnego wydania Gazety Wyborczej oraz angażuje się ogólnopolskie akcje społeczne, m.in. Masz Głos, Razem’89.

W latach 2011-2014 FAL była realizatorem m.in. innowacyjnego projektu "MAM DZIECKO - PRACUJĘ (...) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/10/2017
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Czas trwania umowy:
nieokreślony (okres próbny - 3 m-ce)
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Przedział wynagrodzenia:
2.000,00 zł - 3.500,00 zł / miesięcznie (Brutto)
Premie, dodatki:
Honorarium uzależnione od wymiaru etatu i doświadczenia
Branża / kategoria:
Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
do góry