Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

KONSERWATOR

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Komenda Wojewódzka Policji

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0582


Obowiązki:

1. Dbanie o należyty stan urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, tj. utrzymanie w stałej gotowości techniczno-eksploatacyjnej agregatów prądotwórczych oraz sprawdzanie na bieżąco pracy agregatów zainstalowanych w obiekatch KWP; utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na ternie obiektów KWP; dokonywanie przeglądów w terminach określonych w odpowiednich przepisach; wykonywanie drobnych robót elektrycznych, tj. układanie przewodów, montaż opraw oświetleniowych, wylączników itp.; wymiana uszkodzonego sprzętu elektrycznego.
2. Zgłaszanie przełożonym wszelkich zakł,óceń lub zagrożeń mających wpływ na pracę i bezpieczeństwo w zakladzie.
3. Oszczędne gospodarowanie powierzonymi materiałami. Utzrymywanie we właściwym stanie narzędzi i odzieży ochronnej. Wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych zleconych przez przełożonych związanych z utrzymaniem obiektów KWP w należytym stanie technicznym, tj. drobne naprawy wskazanych sprzętów, współudział w przenoszeniu mebli i innych sprzętów znajdujących się na wyposażeniu KWP.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
5. Konserwacja urządzeń służących ochronie p.poż. w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu lubuskiego.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • Uprawnienia: do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci (eksploatacja i dozór): (świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku DOZORU, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJA.Umiejętności: umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, organizacji pracy własnej,, poświadczenie bezpieczeństwa upoważnijącego do dostępu do inf.niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku- zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych, w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.


Miejsce pracy: KWIATOWA 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, powiat: m. Gorzów Wielkopolski, woj: lubuskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: -list motywacyjny,- CV - zawierające dane, o których mowa w art.22 par. 1 ust. z dn. 26.06.74 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz pozotsałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,-klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informaji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych, w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,-oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,-kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,-oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,-kopie świadectw pracy.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Praca fizyczna , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry