Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2021.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0716


Obowiązki:

wykonuje zabiegi agrotechniczne w pasie drogi granicznej w celu niedopuszczenia do wzrostu roślinności na ornym pasie kontrolnym w terytorialnym zasięgu działania Placówek Straży Granicznej w: Braniewie, Grzechotkach i Górowie Iławeckim, utrzymuje orny pas kontrolny poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, w stanie zapewniającym możliwość odczytywania odcisków śladów, usuwa roślinność z pasa drogi granicznej przy użyciu maszyn i urządzeń oraz narzędzi ręcznych, obsługuje i eksploatuje zespół sprzężonych z ciągnikiem narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych lub specjalistycznych środków technicznych przystosowanych do współpracy z ciągnikiem, dba o powierzony sprzęt, jego czystość i należyty stan techniczny, prowadzi dokumentację eksploatacyjną oraz dokonuje okresowego rozliczenia zużycia paliwa w przydzielonym sprzęcie technicznym, kieruje ciągnikiem na drogach publicznych podczas przejazdu z jednej placówki SG do drugiej placówki SG,
buduje, remontuje i konserwuje szlabany, zapory, płotki oraz inne urządzenia służące ochronie granicy państwowej.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagane prawo jazdy kat. B lub TDodatkowo: posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych;Mile widziane: doświadczenie zawodowe/staż pracy na podobnym stanowisku, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.DODATKOWE INFORMACJE: Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.Jeżeli w Twoich dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, niezbędne będzie Twoje oświadczenie o zgodzie na ich przetwarzanie. Wówczas takie oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku legitymowania się dokumentami wystawionymi na inne niż obecnie posiadane nazwisko kandydat winien złożyć stosowne oświadczenie na tę okoliczność. Oferty kandydatów, które wpłyną do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zostaną zweryfikowane pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu w części Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) poprzez weryfikację:- złożenia oferty w wyznaczonym terminie, - kompletności dokumentów, - treści dokumentów, w tym dat i wymaganych podpisów.Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia selekcji ofert spełniających wymagania formalne na podstawie analizy merytorycznej złożonych dokumentów, polegającej na weryfikacji dokumentów pod względem spełnienia wymagań dodatkowych wynikających z ogłoszenia o naborze. List motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzór wymaganych oświadczeń dla kandydatów do pracy w grupie stanowisk pomocniczo-obsługowych jest dostępny na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy/Oświadczenia stanowiska pomocnicze. Osoby po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej (o ile występuje) dokumentów zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku niepodania adresu e-mail - telefonicznie). Zachęcamy do zamieszczania w złożonych ofertach adresu e-mail i numeru telefonu. Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze brutto: 2334,00 zł + premia regulaminowa w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje w urzędach państwowych, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego art. 22 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020r., poz. 537).APLIKUJ od dnia 14.10.2021r. do dnia 29.10.2021r.W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznejim. gen. bryg. Stefana Pasławskiegoul. gen. Wł. Sikorskiego 7811-400 KętrzynBIURO PODAWCZE czynne całą dobęDecyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (89) 750 30 83 od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30


Miejsce pracy: Kwiatowa 2, 14-500 Braniewo, powiat: braniewski, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny (opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata), kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia zasadniczego, kopia prawa jazdy kat. T lub B, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.Dołącz jeśli posiadasz: kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy na podobnym stanowisku (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub zakres obowiązków + zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania czynności na podobnym stanowisku).

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Praca fizyczna , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry