Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/0042


Obowiązki:

1. Gromadzenie dokumentacji do formalno-prawnego zarządzania nieruchomościami.
2. Nadzór i kontrola realizacji zadań podległych jednostek i pracowników.
3. Organizacja i koordynowanie pracy na wszystkich stanowiskach pracy w Dziale.
4. Przestrzeganie aktualizacji dokumentów wewnętrznych regulujących sposoby przeprowadzania przeglądów obiektów.
5. Sporządzanie harmonogramów kontroli obiektów budowlanych i instalacji wewnętrznych podlegających obowiązkowym badaniom i przeglądom.
6. Organizowanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
7. Kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących obiektów i ich wyposażenia.
8. Uczestniczenie z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
9. Uczestniczenie z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego w kontrolach Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
10. Uczestniczenie z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego w ustaleniu granic i okazaniu granic nieruchomości po dokonanych podziałach.
11. Zabezpieczenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń pozostających pod kontrolą kierowanej jednostki
i właściwe jej przechowywanie.
12. Współudział w opracowywaniu planów remontowo-inwestycyjnych.
13. Udział w odbiorach prac budowlanych i technicznych przeprowadzonych w obiektach Uczelni.
14. Koordynacja i realizacja wszystkich działań podległej jednostki zgodnie z treścią obowiązujących:
a) przepisów ustaw, rozporządzeń i innych obowiązujących dokumentów normatywnych i praktyk zawodowych z zakresu zarządzania nieruchomościami,
b) przepisów podatkowych (przede wszystkim podatku od nieruchomości),
c) Kodeksu Cywilnego,
d) przepisów i praktyk z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
e) przepisów i praktyk z zakresu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
15. Odpowiedzialność za mienie Uczelni znajdujące się w zasobach podległej jednostki oraz poszczególnych pracowników.
16. Przygotowywanie, koordynowanie i realizacja procedur (w tym stosownych dokumentów) do konkursów ofert, przetargów, licytacji i innych postępowań na sprzedaż nieruchomości oraz najmu powierzchni i pomieszczeń.
17. Przygotowywanie, koordynowanie i realizacja procedur (w tym stosownych dokumentów) dla konkursów ofert, przetargów, licytacji w postępowaniach dla pozostałych zakresów działania podległej jednostki.
18. Koordynacja i kontrola prawidłowości i realizacji opłat z tytułu podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego, opłat za korzystanie ze środowiska oraz innych opłat wynikających
z zawartych umów w tym aktów notarialnych.
19. Współpraca z jednostkami Uczelni oraz organami zewnętrznymi.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wyższe wykształcenie, administracja, zarządzanie, budownictwo. Doświadczenie zawodowe minimum 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku. Uprawnienia, umiejętności 1. Znajomość przepisów prawa w szczególności:a) przepisów związanych z najmami, dzierżawami nieruchomości,b) ustawy Prawo budowlane, c) ustawy o ochronie przyrody, d) ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, e) ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym, f) ustawy o Podatkach i Opłatach Lokalnych, g) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, h) ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości,i) ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,j) ustawa o Zarządzaniu Nieruchomościami2. biegła znajomość obsługi komputera 3. znajomości prawa pracy, przepisów bhp i ppoż.4. prawo jazdy kat. B


Miejsce pracy: 65-001 Zielona Góra, powiat: m. Zielona Góra, woj: lubuskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 3

Wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny dopisek BZN:OU - KIEROWNIK

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
13/01/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja / Sekretariat, Praca Biuro / Dokumentacja

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi