Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

KIEROWNIK WYDZIAŁU TARYF

Miejsce pracy: Rzeszów

Termin składania CV: do 28 grudnia 2022 r.  

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: 

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: rachunkowość, administracja, finanse, prawo lub pokrewne,
 • ma co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • zna przepisy: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • posiada umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce oraz formułowania pism administracyjnych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • odpowiedzialnie realizuje powierzone zadania,
 • posiada umiejętności interpersonalne: uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • posiada umiejętności analityczne, skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie:
  - zatwierdzania taryf,
  - opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  - spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a odbiorcami usług,
  - spraw związanych z wymierzaniem kar w przedmiocie stosowania taryf z naruszeniem przepisów,
 • zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków,
 • udzielanie informacji odbiorcom usług m.in. o cenach i stawkach w zatwierdzonych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • kierowanie zespołem pracowników.  
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi