Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/10/2020.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/2202


Obowiązki:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
rejestrowanie , przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne JW;
kompletowanie dokumentów zgodnie z JRWA oraz przygotowanie akt do archiwizacji;
obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
zapewnienie obsługi kancelaryjnej JW.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, brak

Pozostałe wymagania:

  • Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie minimalne: średnie i 5 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe i 3 lata stażu pracy umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej); dokładność, skrupulatność, zaangażowanie; posiadanie obywatelstwa polskiego; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. ukończenie kursu ze szkolenia specjalistycznego dla kierowników kancelarii tajnej Preferowane: posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne;


Miejsce pracy: Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na adres 1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok do dnia 23.10.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem KIEROWNIK PUNKTU EWIDENCYJNEGO Białystok Liczy się data stempla pocztowego. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną Dokumenty aplikacyjne składają się z: 1)listu motywacyjnego; 2)CV; 3)kserokopii świadectw pracy; 4)kserokopii dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5)kserokopii zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, itp.; 6)oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 7)Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zawierają dane inne niż wymienione w art. 221 Kodeksu Pracy 8)innych dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności. 9)Zaświadczenie ze szkolenia specjalistycznego dla kierowników kancelarii tajnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 07.00 12.00 pod numerem telefonu 261 398 271 Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrzone. Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/10/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry