Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/0568


Obowiązki:

Transport osób w komunikacji miastowej.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • PRAWO JAZDY KAT. D

Wymagania dodatkowe:

Zawód:

  • Kierowca autobusu

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • wyk. min. zawodowe, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zawodowej na przewóz ludzi, niekaralnośćPraca zgodnie z grafikiem, docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony.Oferujemy: trzynastą pensję, dofinansowanie do wczasów pod gruszą, bony świąteczne, dofinansowanie dla członków rodziny na przejazd komunikacją miejską


Miejsce pracy: Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy1. Administrator Administratorem danych jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 2,47-224 Kędzierzyn-Koźle, dalej jako MZK, reprezentowany przez Prezesa MZK. Kontakt do Administratora: email: sekretariat@mzkkk.pl , tel. 774832362; 2. Inspektor ochrony danychAdministrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez email: iod@mzkkk.pl 3. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3 na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 4. Odbiorcy danych osobowychPaństwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 5. Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, rozumiane jako zawarcie umowy z jednym z kandydatów. 6. Prawa osób, których dane dotycząMają Państwo prawo do:- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- usunięcia danych osobowych;- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępne są na stronie internetowej www.mzkkk.pl7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;2. Art. 221 § 1 pkt. 4 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
24/05/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Transport / Spedycja / Praca dla kierowców, Praca Motoryzacja / Automotive

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi