Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/02/2020.

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Łomża, podlaskie

25.WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/0067


Obowiązki:

1) Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości w branży budowlanej w kompleksach 531, 667, 725; 2) Znajomość robót realizowanych i zamierzeń planowanych do realizacji w administrowanych kompleksach; 3) Znajomość obiektów i stałych urządzeń technicznych w administrowanych kompleksach wojskowych, nad którymi sprawuje nadzór; 4) Uczestnictwo w komisjach przeglądu obiektów i terenów wojskowych, odbioru robót wykonywanych sposobem gospodarczym i zleconym oraz przyjmowania do eksploatacji obiektów nowych i po naprawach; 5) Udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych w branży budowlanej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane; 6) Udział w postępowaniach wyjaśniających przyczyny szkód i strat w obiektach budowlanych; 7) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, ewidencji (w tym książek obiektów budowlanych), sprawozdawczości oraz opracowywanie korespondencji w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości; 8) Sporządzanie planów potrzeb materiałowych w zakresie konserwacji i remontów obiektów budowlanych i urządzeń.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), budowlane
  • średnie zawodowe, kierunek: budowlane

Pozostałe wymagania:

  • Wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie budownictwa, posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej, obsługa komputera w środowisku Windows w tym arkusza kalkulacyjnego Excel, - dyspozycyjność. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): - doświadczenie na podobnym stanowisku pracy ; umiejętność pracy w zespole; umiejętność kosztorysowania, projektowania robót budowlanych; znajomość pracy z programami do kosztorysowania, projektowania np.: Norma Pro lub Koszt_kd; samodzielność, dobra organizacja pracy własnej; rzetelność, terminowość. Pracodawca oferuje: pracę w jednostce sektora finansów publicznych; możliwość podnoszenia kwalifikacji; dofinansowanie do wypoczynku; możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Miejsce pracy: Al. Legionów 133, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Życiorys (c.v.); list motywacyjny; dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 27.01.2020 r. na adres pocztowy: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok z dopiskiem: Ogłoszenie o pracę INSPEKTOR TUN GZ ŁOMŻA na adres internetowy wyłącznie w pliku pdf: 25wog.sekcjapersonalna@ron.mil.pl Temat wiadomości: Ogłoszenie o pracę INSPEKTOR TUN GZ ŁOMŻA. Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV lub list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji oraz zatrudnienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu dokumentów aplikacyjnych pod wskazany adres internetowy). Nie zwracamy otrzymanych aplikacji. Nie udzielamy informacji o otrzymanych aplikacjach. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Rozpatrzeniu nie będą podlegać aplikacje nie spełanijące wymagań określonych w ogłoszeniu, a także aplikacje, które nie zawierają wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
25/01/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Elektronika / Telekomunikacja , Praca Praca na produkcji
do góry