Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/12/2021.

Inspektor Nadzoru

Lublin, lubelskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego (Realizowanie zadań w terenie działania Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie (woj. lubelskie)
 • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych dla wskazanych lokalizacji, sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców zewnętrznych.
 • współpraca w zakresie wyrażania zgody na inwestycje obce na nieruchomościach PKP
 • opiniowanie i przygotowywanie wytycznych wielobranżowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad adaptacjami obiektów oraz pomieszczeń na cele mieszkalne lub służbowe oraz prowadzenie spraw z tym związanych
 • dokonywanie przekazania i odbiór robót zleconych przez PKP S.A. firmom zewnętrznym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - ukończone studia dwukierunkowe - specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie.
 • posiadane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i zaświadczenie o opłaceniu składki na rok 2020 oraz 1 kw. 2021
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w nadzorze robót sanitarnych min 3 lata praktyki
 • biegła znajomość programu kosztorysowego Norma i sporządzania kosztorysów
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • posiadanie czynne prawa jazdy kat B. Realizowanie zadań w terenie działania Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie (woj. lubelskie)

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
 • z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca BHP / Ochrona środowiska
do góry