Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/03/2020.

Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Łódź, łódzkie

Moto-Mark

Opis stanowiska pracy

Do głównych obowiązków należy:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. szczegółowe oraz okresowe sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
4. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
5. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
7. kontrolowanie rozliczeń budowy,
8. kontrola zgodności postępu prac z harmonogramem inwestycji a w razie opóźnień egzekwowanie od wykonawcy realizacji niwelowania opóźnień.

Wymagania

1. Uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w branży elektrycznej
2. Biegła obsługa komputera w tym programów CAD oraz kosztorysowych
3. Prawo jazdy kat. B
4. Doświadczenie w wykonawstwie robót elektyrcznych lub nadzorowaniu takich robót mile widziana.
5. Zgodna na podróżowanie - budowy na terenie Łodzi i Warszawy

Prezentacja firmy

Jesteśmy firmą doradztwa technicznego wykonującą opracowania projektowe, zajmującą się... zarządzaniem projektami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i drogowego. Firma powstała w styczniu 2001 roku związując grupę inżynierów kilku branż budowlanych pracujących ze sobą od kilku lat jako osobne podmioty gospodarcze.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/04/2013
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Czas trwania umowy:
3 miesiące
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry