Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2021.

Inspektor Nadzoru branży telekomunikacyjnej

Rzeszów, podkarpackie

FONON Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

Miejsce pracy: terenowy oddział Spółki w Gliwicach (dopuszczalnie w Krakowie, Rzeszowie lub Kielcach), z obszarowym zakresem zadań;

 • zadania na obszarze Polski południowo - zachodniej i południowej (głównie);
 • zadania na obszarze Polski centralnej i wschodniej (uzupełniająco);
 • zadania na obszarze Polski północno – wschodniej (doraźnie).

Wymagania:

 • Ukończone kierunkowe studia wyższe.
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania(1) robotami budowlanymi bądź projektowania(2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (posiadane równocześnie obydwu rodzajów uprawnień stanowić będzie atut).
 • Wiedza techniczna z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego ze szczególnym naciskiem na projektowanie i budowę sieci światłowodowych pod kątem znajomości technologii.
 • Udokumentowane historią realizacji co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień, w tym co najmniej pięcioletnie na stanowisku inspektora nadzoru (najlepiej podczas realizacji budowy sieci światłowodowych).
 • Przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzona aktualnym zaświadczeniem Izby.
 • Gotowość do pracy w terenie, prawo jazdy kategorii B.
 • Biegła obsługa komputera (MS Office).
 • Dodatkowymi czynnikami świadczącymi na korzyść kandydata składającego aplikację będą (potwierdzone historią realizacji):

o Znajomość procedur realizacji inwestycji FIDIC.
o Znajomość problematyki związanej z budową infrastruktury telekomunikacyjnej
na terenach kolejowych.
o Znajomość branży niskoprądowej związanej z systemami ochrony i sygnalizacyjno - alarmowymi.

Zakres zadań:

 • Nadzorowanie prowadzonych prac inwestycyjnych.
 • Ocena jakości i zakresu wykonanych prac.
 • Kontrolowanie i nadzór nad harmonogramem realizacji projektu.
 • Uczestnictwo w odbiorach robót (w tym częściowych, robót ulegających zakryciu, etc.), odbiorach końcowych.
 • Monitorowanie postępu robót pod względem jakościowym i ilościowym.
 • Udział w naradach koordynacyjnych na budowie.
 • Kontakt z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień.
 • Współpraca z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego Inwestora (w tym innych branż).
 • Doradztwo inżynierskie w zakresie nadzorowanych inwestycji.
 • Przestrzeganie przepisów i zasad BHP na placu budowy.

W zamian oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • przyjazna atmosferę pracy
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • realny wpływ na realizowane projekty
 • atrakcyjne narzędzia pracy
 • opiekę medyczną dla Pracowników
 • grupowa ofertę ubezpieczeniową

Zajęcia dodatkowe po pracy:

 • możliwość udziału w wycieczkach zakładowych – zwiedzanie kraju i zagranicy
 • spotkania integracyjne w gronie współpracowników

Prezentacja firmy

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy do grupy kapitałowej WASKO S.A., która zatrudnia... ponad 1000 pracowników w całej Polsce.

Spółka FONON w konsorcjum z firmą Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. jako generalny wykonawca realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych.

GSM-R to system bezprzewodowej łączności cyfrowej dla kolei, jeden z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. System GSM-R zapewnia komunikację głosową oraz transmisję danych na potrzeby eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zarządzania ruchem pociągów.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/08/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Kontrola jakości , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Elektronika / Telekomunikacja
do góry