Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/05/2020.

Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej

Kielce, świętokrzyskie

FONON Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

Zadania realizowane na tym stanowisku obejmują przede wszystkim:

 • nadzorowanie prowadzonych prac inwestycyjnych na obszarze Polski południowej; Polski centralnej i wschodniej; Polski północno – wschodniej,
 • ocena jakości i zakresu wykonanych prac,
 • kontrolowanie i nadzór nad harmonogramem realizacji projektu,
 • uczestnictwo w odbiorach robót (w tym częściowych, robót ulegających zakryciu, etc.), odbiorach końcowych,
 • monitorowanie postępu robót pod względem jakościowym i ilościowym,
 • udział w naradach koordynacyjnych na budowie,
 • kontakt z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień,
 • współpraca z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego Inwestora (w tym innych branż).
 • doradztwo inżynierskie w zakresie nadzorowanych inwestycji,
 • przestrzeganie przepisów i zasad BHP na placu budowy.

 

Idealny Kandydat na to stanowisko posiada:

 • ukończone kierunkowe studia wyższe,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bądź projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (posiadane równocześnie obydwu rodzajów uprawnień stanowić będzie atut),
 • udokumentowane historią realizacji co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe
 • od momentu uzyskania uprawnień, w tym co najmniej roczne na stanowisku inspektora nadzoru (najlepiej podczas realizacji budowy sieci światłowodowych),
 • wiedzę techniczną z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego ze szczególnym naciskiem na projektowanie i budowę sieci światłowodowych pod kątem znajomości technologii,
 • przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzona aktualnym zaświadczeniem Izby,
 • gotowość do pracy w terenie, prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • dodatkowymi czynnikami świadczącymi na korzyść Kandydata składającego aplikację będą (potwierdzone historią realizacji):
  - znajomość procedur realizacji inwestycji FIDIC,
  - znajomość problematyki związanej z budową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach kolejowych,
  - znajomość branży niskoprądowej związanej z systemami ochrony i sygnalizacyjno-alarmowymi.

 

W zamian oferujemy:

 • będziemy wspierać o Twój rozwój zawodowy poprzez pakiet szkoleń oraz współpracę z naszymi Ekspertami,
 • dajemy możliwość pracy przy dużych projektach i profesjonalnych systemach informatycznych,
 • zadbamy o Twoje zdrowie poprzez dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (OK System).

Prezentacja firmy

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy do grupy kapitałowej WASKO S.A., która zatrudnia... ponad 1000 pracowników w całej Polsce.

Spółka FONON w konsorcjum z firmą Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. jako generalny wykonawca realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych.

GSM-R to system bezprzewodowej łączności cyfrowej dla kolei, jeden z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. System GSM-R zapewnia komunikację głosową oraz transmisję danych na potrzeby eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zarządzania ruchem pociągów.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
31/10/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Elektronika / Telekomunikacja , Praca Inżynieria , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Kadra zarządzająca
do góry