Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/01/2021.

Inspektor Nadzoru branży telekomunikacyjnej

Gliwice, śląskie

FONON Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

Miejsce pracy: Gliwice (dopuszczalnie w Krakowie, Rzeszowie lub Kielcach), z obszarowym zakresem zadań;

 • zadania na obszarze Polski południowo - zachodniej i południowej (głównie);
 • zadania na obszarze Polski centralnej i wschodniej (uzupełniająco);
 • zadania na obszarze Polski północno – wschodniej (doraźnie).

Wymagania:

 • Ukończone kierunkowe studia wyższe.
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania(1) robotami budowlanymi bądź projektowania(2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (posiadane równocześnie obydwu rodzajów uprawnień stanowić będzie atut).
 • Wiedza techniczna z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego ze szczególnym naciskiem na projektowanie i budowę sieci światłowodowych pod kątem znajomości technologii.
 • Udokumentowane historią realizacji co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień, w tym co najmniej pięcioletnie na stanowisku inspektora nadzoru (najlepiej podczas realizacji budowy sieci światłowodowych).
 • Przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzona aktualnym zaświadczeniem Izby.
 • Gotowość do pracy w terenie.
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.
 • Biegła obsługa komputera (MS Office).
 • Dodatkowymi czynnikami świadczącymi na korzyść Kandydata składającego aplikację będą (potwierdzone historią realizacji):
 • Znajomość procedur realizacji inwestycji FIDIC.
 • Znajomość problematyki związanej z budową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach kolejowych.
 • Znajomość branży niskoprądowej związanej z systemami ochrony i sygnalizacyjno - alarmowymi.

Zakres zadań:

 • Nadzorowanie prowadzonych prac inwestycyjnych.
 • Ocena jakości i zakresu wykonanych prac.
 • Kontrolowanie i nadzór nad harmonogramem realizacji projektu.
 • Uczestnictwo w odbiorach robót (w tym częściowych, robót ulegających zakryciu, etc.), odbiorach końcowych.
 • Monitorowanie postępu robót pod względem jakościowym i ilościowym.
 • Udział w naradach koordynacyjnych na budowie.
 • Kontakt z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień.
 • Współpraca z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego Inwestora (w tym innych branż).
 • Doradztwo inżynierskie w zakresie nadzorowanych inwestycji.
 • Przestrzeganie przepisów i zasad BHP na placu budowy.

W zamian:

 • Oferujemy pracę w organizacji realizującej projekty dla wielu branż (telekomunikacyjna, kolejowa, przemysłowa, medyczna) dla podmiotów krajowych i zagranicznych,
 • Zadbamy o Twój rozwój zawodowy poprzez: pakiet szkoleń, współpracę z naszymi Ekspertami
 • Zatroszczymy się o Twoje zdrowie dzięki dofinansowaniu do prywatnej opieki medycznej (Medicover), karnetom sportowym (OK System).

Prezentacja firmy

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy do grupy kapitałowej WASKO S.A., która zatrudnia... ponad 1000 pracowników w całej Polsce.

Spółka FONON w konsorcjum z firmą Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. jako generalny wykonawca realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych.

GSM-R to system bezprzewodowej łączności cyfrowej dla kolei, jeden z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. System GSM-R zapewnia komunikację głosową oraz transmisję danych na potrzeby eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zarządzania ruchem pociągów.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
12/01/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Ponad 10 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Inżynieria , Praca Kadra zarządzająca , Praca Kontrola jakości , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis
do góry