Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/01/2019.

Główny specjalista ds.badań i analiz/Regionalny doradca i promotor ZSK

Łódź, łódzkie

Instytut Badań Edukacyjnych

Opis stanowiska pracy

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

Główny specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

NR REF.: ZSK2/Z2/GSDR/44/1605/IP

Miejsce pracy- jedno z miast: Łódź, Olsztyn, Kielce, Katowice, Zielona Góra, Opole

Zatrudniony pracownik będzie prowadził działania związane z przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Pierwszym zadaniem będzie nawiązanie i rozwój relacji z interesariuszami i odbiorcami ZSK w dedykowanym regionie.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z innymi ofertami pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych na stronie: www.bip.ibe.edu.pl

Główne obowiązki:

 • identyfikacja odbiorców i interesariuszy ZSK w regionie tj. np. z administracji samorządowej, urzędów, NGO, pracodawców, organizacji branżowych, uczelni, instytucji szkoleniowych, doradców zawodowych i edukacyjnych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionach, m.in. poprzez spotkania z nimi na terenie województwa oraz działania w zakresie docierania do ww. podmiotów i dostarczania im wiedzy jakiej potrzebują nt. ZSK,
 • aktywne, przekonujące i skuteczne zapraszanie do współpracy, udziału w konferencjach, korzystania z doradztwa,
 • pozyskiwanie potrzeb informacyjnych od potencjalnych odbiorców ZSK i interesariuszy (ankiety, wywiady, seminaria) i ich analiza pod kątem sformułowania zakresu doradztwa,
 • usługi doradcze z obszaru tworzenia i wdrożenia ZSK (wyjaśnianie zasad działania i ról podmiotów uczestniczących, przekazywanie korzyści),
 • przygotowanie i prowadzenie seminariów i konferencji,
 • udział w tworzeniu i rozwoju sieci współpracy pomiędzy doradcami IBE,
 • przygotowanie sprawozdań z działalności w regionie w odniesieniu do planowanych celów i zadań zgodnie z obowiązującymi w IBE zasadami.

Wymagania

 • doświadczenie w pozyskiwaniu do współpracy różnych instytucji (urzędów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, firm sponsorujących),
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów, eventów,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w redakcji tekstów) i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu prezentacji dla dużych grup),
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • wysoka umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu,
 • umiejętność i chęć uczenia się oraz rozwoju w tematykach związanych z: funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji z rynkiem pracy, metod sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych na drodze pozaformalnej edukacji itp.,
 • wykształcenie wyższe,
 • kurs zarządzania zmianą i projektami – mile widziana,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego, min B1.

 

Oferujemy:

 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.
 • możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą opcji "Aplikuj" do 27 maja 2018 r.

Prosimy o wpisanie w tytule: NR REF.: ZSK2/Z2/GSDR/44/1605/IP

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prezentacja firmy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne... badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/06/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Doradztwo / Konsulting , Praca Marketing / PR / Social Media , Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry