Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/06/2020.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/4741


Obowiązki:

Opis stanowiska:
-nadzór nad prawidłowym i efektywnym przebiegiem procesów księgowych;
-przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz współpraca z biegłym rewidentem;
-sporządzanie deklaracji lub nadzór nad sporządzaniem, w tym: VAT,CIT, PIT, ZUS i sprawozdań GUS;
-utrzymywanie i aktualizowanie zasad rachunkowości;
-nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych;
-kontakty z instytucjami zewnętrznymi;
-nadzór nad systemem finansowo-księgowym;
-przygotowanie raportów dla instytucji zewnętrznych;
-nadzór nad zespołem księgowości w tym nad wdrażaniem zmian usprawniających jego pracę;
-współpraca w zakresie poprawy procesów w organizacji;
-nadzór nad procesem zamknięcia półrocznego i rocznego okresu obrachunkowego;
-wsparcie innych komórek organizacyjnych w zakresie dostarczania potrzebnych informacji finansowych;
-współpraca w zakresie wypracowanie rozwiązań finansowo podatkowych dla kluczowych decyzji zarządczych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Oczekiwania: -wykształcenie wyższe; -minimum 5 lata doświadczenia na stanowisku; -znajomości przepisów księgowych i podatkowych; -umiejętność efektywnego funkcjonowania w dynamicznym środowisku; -umiejętność zarządzania pracą zespołu księgowości; -umiejętność efektywnej współpracy i wypracowania rozwiązań z partnerami w organizacji; -znajomość narzędzia Excel umożliwiająca posługiwanie się nim dla wymiany danych i prostych analiz; -dobra znajomość księgowych systemów informatycznych, w tym mile widziana znajomość sytemu COMARCH Optima; -samodzielność, komunikatywność, sumienność, dokładność. Oferujemy: -Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowej federacji, -możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża, -atrakcyjne warunki zatrudnienia, -dobre warunki i narzędzia pracy, -przyjazną atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole nastawionym na rozwój, -możliwość rozwoju na samodzielnym stanowisku, -możliwość realizacji własnych pomysłów i ambicji zawodowych, -miejsce pracy Rzeszów.


Miejsce pracy: Jana Sobieskiego 3, 35-002 Rzeszów, powiat: m. Rzeszów, woj: podkarpackie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 5

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: -List motywacyjny, -curriculum vitae (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej, -kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem, -dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, -oświadczenie, że kandydat nie był karany za popełnione przestępstwa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub skarbowe, -oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, -oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
02/09/2019
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa , Praca Finanse , Praca Kadra zarządzająca
do góry