Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/11/2019.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/2559


Obowiązki:

obsługa finansowo-księgowa jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu oraz innymi będącymi w dyspozycji szkoły,
sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,
przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, budżetowych i analiz, w tym deklaracji VAT,
sporządzanie sprawozdań statystycznych,
kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
kompletowanie dokumentów finansowo księgowych,
sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do głównego księgowego.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, ekonomiczne

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Pozostałe wymagania:

  • Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/praca/jednostki-organizacyjne-miasta/nabor-na-wolne-stanowiska-pracy/33889,dyrektor-szkoly-podstawowej-nr-17-z-oddzialami-integracyjnymi-w-rzeszowie-oglasza-nabor-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-w-wymiarze-pelnego-etatu-na-podstawie-umowy-o-prace-na-czas-okreslony-na-zastepstwo-na-czas-usprawiedliwionej-nieobecnosci-glownego-ksiegowego.html


Miejsce pracy: BULWAROWA 3, 35-051 Rzeszów, powiat: m. Rzeszów, woj: podkarpackie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w sekretariacie w dni robocze w godzinach 7:00 15:00 lub przesłać pocztą na adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów, , w terminie do 23 maja 2019r. do godz. 14:00. Otwarcie kopert odbędzie się dnia 28 maja 2019r. o godz. 10:00, Decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi. Oferty, które nie będą zawierały wszystkich dokumentów lub wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Rzeszów oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi, Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej, Wymagane dokumenty aplikacyjne, CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260).

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta

Telefon: 177482477


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/05/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa , Praca Finanse , Praca Kadra zarządzająca
do góry