#

Dyrektor Zarządający

Michael Page

Wałbrzych, dolnośląskie

Michael Page Michael Page

Dyrektor Zarządający

Odpowiedzialność za całościowe kierowanie i nadzorowanie wszystkimi aspektami działalności przedsiębiorstwa, realizację strategii biznesowej i celów organizacji, utrzymywanie efektywnych procesów operacyjnych oraz budowanie silnej kultury organizacyjnej.

Informacje o kliencie

Klient jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży automotive

Opis stanowiska

Strategiczne planowanie i zarządzanie, współtworzenie i wdrażanie długoterminowych strategii, zgodnych z misją i wizją firmy. Monitorowanie postępów, wprowadzanie zmian, oraz dostosowywanie organizacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Nadzór nad operacjami firmy, w tym nad działami takimi jak produkcja, sprzedaż, finanse i zasoby ludzkie. Zapewnienie efektywnego funkcjonowania tych obszarów i podejmowanie działań naprawczych w przypadku potrzeby.

Budowanie i utrzymywanie relacji, pełnienie roli ambasadora firmy, budowanie silnych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.

Zarządzanie zespołem, delegowanie zadań i monitorowanie wydajności pracowników. Motywowanie zespołu do osiągania celów i rozwijanie potencjału pracowników.

Nadzór nad finansami organizacji, planowanie finansowe, budżetowanie i kontrola kosztów. Monitorowanie wskaźników finansowych, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rentowności i efektywności firmy.

Rozwój biznesu i innowacje, identyfikowanie nowych możliwości biznesowych, analiza trendów rynkowych i wprowadzanie innowacji.

Zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością firmy. Zapewnienie przestrzegania przepisów i norm prawnych oraz dbanie o etykę i zgodność działań organizacji.

Profil kandydata

Udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub dyrektorskich w branży produkcyjnej oraz sukcesy w osiąganiu celów biznesowych, budowaniu strategii i prowadzeniu organizacji.

Inspirujący lider, który potrafi motywować i zarządzać zespołem. Umiejętność budowania pozytywnej kultury organizacyjnej, rozwijania talentów i tworzenia efektywnych struktur organizacyjnych.

Umiejętność myślenia strategicznego i analizowania rynku, opracowywania długoterminowych celów i strategii biznesowych, a także dostosowywanie ich do zmieniających się warunków rynkowych.

Doskonałe umiejętności komunikacyjne zarówno z zespołem zarządzającym, jak i z innymi interesariuszami, takimi jak inwestorzy, partnerzy biznesowi i media.

Zorientowanie na osiąganie wyników i sukcesów biznesowych. Umiejętność podejmowania trudnych decyzji, zarządzania ryzykiem i osiągania wyznaczonych celów.

Umiejętność zarządzania zmianą i adaptacji do dynamicznych warunków rynkowych. Otwartość na innowacje i gotowość do wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji

Preferowane doświadczenie w motoryzacji, zrozumienie specyfiki rynku, trendów oraz konkurencji.

Oferujemy

Wpływ na strategię i rozwój firmy.
Konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny system bonusowy
Dynamicznie rozwijająca się organizacja.
Możliwość rozwoju zawodowego i awansu.
Szansa na tworzenie i realizację innowacyjnych projektów.

Please apply via the button on the right side of this job offer.
Michael Page Michael Page

Job details

Location: Wałbrzych
Contract type: Na czas nieokreślony

About Michael Page

Michael Page is a leading professional recruitment consultancy specialising in the recruitment of permanent, contract and temporary positions on behalf of the world's top employers.

More

Follow us on:
Michael Page Michael Page Michael Page Michael Page

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi