Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2021.

Automatyk-koordynator sekcji utrzymania ruchu

35-614 Zielona Góra, lubuskie

Human Pro Logistics Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

Human Pro Logistics to agencja pracy tymczasowej licencjonowana w Polsce i na Ukrainie.W Krajowym Rejestrze Agencji zatrudnienia widniejemy pod numerem 14341.

Agencja pracy Human Pro Logistics poszukuje dla swojego klienta pracowników.

Miejsce pracy-Cigacice koło Zielonej Góry
Obowiązki:
-przestrzeganie przepisów BHP P.POŻ oraz innych obowiązujących w firmie regulacji i procedur oraz:
:wykonywanie prac zleconych przez brygadzistę
:analizowanie stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń , w tym wszelkich elementów i systemów bezpieczeństwa
:diagnozowanie powstałych uszkodzeń aparatury i sprzętu elektrycznego
:prowadzenie zeszytu zmianowego z dokładnym opisem przebiegu zmiany
:wykonywanie codziennych obchodów maszyn i urządzeń linii produkcyjnych
:informowanie przełożonego o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy maszyn i urządzeń linii produkcyjnych
:lokalizacja i usuwanie awarii w sposób gwarantujący możliwie pełną sprawność urządzenia
-przestrzega przepisy Kodeksu Pracy a w szczególności jest obowiązany znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy , brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym

Oferujemy:
-umowę o pracę
-wynagrodzenie 4800 brutto
-dodatki za pracę zmianową/noce
-praca III zmianowa
-dofinansowanie karty multisport
dowóz do pracy z Zielonej Góry i Sulechowa , a także z B
ojadeł , Konotopu , Swarzyniec , Smolna Wielkiego , Głuchowa oraz ze Staropola i Kępska
Wymagania:
-sumienne podejście do obowiązków
-motywacja do pracy
-wykształcenie zasadnicze zawodowe , automatyk , elektronik , mechatronik
-uprawnienia na urządzenia , instalacje i sieci energetyczne
-doświadczenie w Służbie Utrzymania Ruchu
Osoby zainteresowane spełniające nasze oczekiwania proszę o przesyłanie aplikacji lub o kontakt pod nr tel.668-132-161 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna do celów rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Human Pro Logistics z o. o., z siedzibą przy ul. F. Chopina 2/1,
07-200 Wyszków. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem nr tel 668-132-177
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, 606-191-915
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
Oświadczenie zgody:
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Human Pro Logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Wyszkowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.
Aplikuj

Prezentacja firmy

Z Agencją Pracy Human Pro znajdziesz pracę stałą lub tymczasową, która pozwoli Ci nabyć nowe... umiejętności i rozszerzyć posiadane kwalifikacje. Praca tymczasowa to doskonała okazja, by połączyć pracę z nauką czy z innym zajęciem. Dla osób bezrobotnych lub dopiero wchodzących na rynek, umowa o prace tymczasową lub umowę zlecenie może być szansą na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Jesteśmy rzetelni i profesjonalni w tym, co robimy. Możesz liczyć na naszą wszechstronną pomoc w zakresie pośrednictwa pracy. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w kraju i pracy za granicą!  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/08/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Automatyka
do góry