Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/01/2022.

Asystent (nauczyciel akademicki) w Zakładzie Analityki Biochemicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

31-008 Kraków, małopolskie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opis stanowiska pracy

Asystent (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w wymiarze ½ etatu

Wymagania

• posiadanie stopnia naukowego doktora (lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra) w dziedzinie nauk farmaceutycznych (analityka medyczna, farmacja) lub nauk biologicznych (biologia medyczna, biochemia, biotechnologia).
Ze względów formalnych oferta pracy nie dotyczy aktualnych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez Collegium Medicum;
• doświadczenie w pracy badawczej, w tym praktyczna znajomość metodyki badań biochemicznych i technik biologii molekularnej (szczególnie w zakresie oceny metabolizmu ssaków);
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie w badania naukowe, chęć uczenia się i motywacja do systematycznej pracy.
• dodatkowym atutem będą:
- uprawnienia i doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi;
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Prezentacja firmy

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji... w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).
W ramach uczelni funkcjonują 3 wydziały: lekarski, farmaceutyczny i nauk o zdrowiu. Częścią Wydziału Lekarskiego jest Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców.

Jako najstarsza polska uczelnia UJ CM dba o najwyższe standardy nauczania, m.in. rozbudowując nowoczesną bazę dydaktyczną (Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej). W ponad 140 studenckich kołach naukowych młodzi ludzie mają szansę poszerzać swoją wiedzę, prowadząc badania, których wyniki prezentują na licznych konferencjach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Ich nazwiska znajdują się na listach laureatów konkursów przeprowadzanych przez MNiSW oraz instytucje wspierające rozwój młodych naukowców.

UJ CM realizuje również program studiów doktoranckich w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, a także studiów podyplomowych (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego).

Kadra akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum to wybitni specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach, którzy poza codzienną pracą dydaktyczną i badawczą, pełnią funkcje w zarządach międzynarodowych towarzystw naukowych, są redaktorami naczelnymi znaczących czasopism branżowych.
Dowodem wysokiej jakości badań naukowych oraz wysokiego poziomu działalności dydaktycznej są liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno dla uczelni, jak i indywidualne dla studentów i pracowników. Od kilku lat UJ CM jest liderem rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY w kategoriach oceniających poszczególne kierunki medyczne.

Uczelni podlegają placówki medyczne: Szpital Uniwersytecki w Krakowie – jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, której nowa siedziba została otwarta w 2019 roku, a także Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem oraz Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
19/01/2022
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Badania / Rozwój , Praca Laboratorium / Farmacja / Biotechnologia , Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry