Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 14/11/2018.

Administrator Nieruchomości

Wrocław, dolnośląskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów
 • dbanie o utrzymywanie obiektu w stanie niepogorszonym oraz stała kontrola stanu technicznego obiektów oraz wszystkich znajdujących się na ich terenie urządzeń i instalacji
 • bieżący nadzór na koordynacją prac służb technicznych na obiektach
 • w przypadku awarii instalacji lub urządzeń technicznych podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia dla ludzi i mienia oraz stosowanie niezbędnych środków zabezpieczających i naprawczych oraz zapewnieniu prawidłowej reakcji serwisów
 • w przypadku awarii kluczowych systemów i urządzeń nadzór nad zapewnieniem prawidłowej reakcji serwisów technicznych
 • przygotowanie materiałów do zlecenia robót wynikających z protokołów konieczności i awaryjnych
 • bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów
 • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości
 • nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii oraz potwierdzanie faktu wykonywanych usług zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i kosztorysową na powierzonych do administrowania nieruchomościach
 • bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla każdego administrowanego obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego, prowadzenie i przechowywanie właściwej dokumentacji technicznej
 • bieżący nadzór nad terminowym wykonywaniem, wszelkich niezbędnych przeglądów okresowych, wymaganych prawem
 • aktywny udział w przygotowywaniu SIWZ do przetargów na poszczególne branże

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami (min. 3 lata doświadczenia)
 • znajomość przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym, Ustawa o własności lokali)
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres oraz wysokie umiejętności interpersonalne i negocjacyjne
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność
 • znajomość MS Office (mile widziana znajomość Norma Pro i/lub AutoCAD)
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, fax, ksero)

Mile widziane:

 • predyspozycje do wykonywania we własnym zakresie drobnych napraw konserwacyjnych lub naprawczych
 • uprawnienia budowlane w secjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacji wodno - kanalizacyjnej

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
03/12/2017
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Średnie ogólnokształcące
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena , Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Kontrola jakości , Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
do góry