Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Branża: Farmaceutyka - Biotechnologia

Liczba pracowników: 1215

Adres WWW: http://www.zachem.com.pl

Prezentacja firmy

ZACHEM jest jedną z największych firm Polski północno-zachodniej. Jest jedynym producentem w Polsce toluenodiizocyjanianu (TDI) oraz epichlorohydryny (EPI) i chlorku allilu (AC). Był pierwszym producentem elastycznych pianek poliuretanowych, znany jest również jako producent modyfikowanego PCW i takich produktów chemii nieorganicznej, jak kwas solny i ług sodowy.

 

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy

Nie znaleziono żadnych ofert pracy