BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 409

ofert pracy

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/300-583 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem kontroli w tym: wszechstronne, za pomocą różnorodnych metod, analizowanie złożonych problemów w celu ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ŁodziŁódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent94-250 Łódź, ul. Siewna 13aZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru i kontrola zarejestrowanych przedsiębiorców,Prowadzenie obserwacji, rejestracji, sygnalizacji i prognozowania ...

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiul. Wspólna 3000-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:gromadzenie informacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy pochodzenia rolniczego, analizowanie światowych i europejskich kierunków rozwoju ...

 • Morski Oddział Straży Granicznej w GdańskuKomendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. Prowadzenie i dokonywanie wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych Morskiego Oddziału SG z terenu Województwa Pomorskiego w celu posiadania wiedzy o stanie technicznym budynków i ...

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie oceny organizacji ruchu na wniosek zainteresowanych podmiotów lub z urzędu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i bezpieczeństwem ruchu drogowego, przeprowadzanie i ...

 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w KętrzynieKomendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWarmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynieim. gen. bryg. Stefana Pasławskiegoul. gen. Władysława Sikorskiego 7811-400 KętrzynZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia ...

 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w KętrzynieKomendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy księgowyAdres urzęduWarmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynieim. gen. bryg. Stefana Pasławskiegoul. gen. Władysława Sikorskiego 7811-400 KętrzynZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie samodzielnie ...

 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie KrajeńskimKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentKomenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskimul. Kościuszki 889-400 Sępólno KrajeńskieZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie dzienników korespondencyjnych i rejestrów, a także pobieranie i wydawanie przesyłek w celu zapewnienia prawidłowego obiegu ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Alojzego Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu ...

 • Izba Administracji Skarbowej w RzeszowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy komisarz skarbowyIzba Administracji Skarbowej w Rzeszowieul. Geodetów 135-959 RzeszówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących uproszczonych i ryczałtowych form opodatkowania celem opracowania projektów decyzji ustalających prawidłowy wymiar ...

 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieAl. Marsz. J. Piłsudskiego 7/910-575 OlsztynZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udzielanie informacji w sprawach paszportowych, sprawdzanie prawidłowości wypełnienia wniosku paszportowego i dołączonych załączników ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorGDDKiA –Centralaul. Wronia 53 00-874 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rejestrowanie i sprawdzanie umów zleceń i umów o dzieło, wprowadzanie do systemu SAP HR danych osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło, wprowadzanie i sprawdzanie ...

 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w WarszawieKomendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:sekretarzNadwiślański Odział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiegoul. 17 stycznia 2302-148 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie terminarza spotkań, konferencji i wyjazdów Komendanta Oddziału,Przedkładanie dokumentów ...

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorUrząd Lotnictwa Cywilnegoul. Marcina Flisa 202-247 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie zadań dotyczących badania technicznego według procedur związanych z certyfikacją typu, projektowaniem i produkacją wyrobów lotniczych;Udział w realizacji zadań związanych z ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGDDKiA Oddział w Kielcachul. Paderewskiego 43/4525-950 KielceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych, których stroną jest Oddział, analiza i uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych,analiza sald kont ...

do góry