BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 342

ofert pracy

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w BydgoszczyKujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorul. Cieplicka 785-377 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kontrola wytwarzania, oceny, przerobu i obrotu materiałem siewnym, pobieranie prób materiału siewnego do oceny, ocena polowa plantacji ...

 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie odpowiedzi na skargi, zapytania obywateli oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich i pisma innych instytucji i ...

 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw wykonywania zadań dysponenta części budżetowej, dotyczących: uzgadniania programów inwestycji budowlanych realizowanych przez GDDKiA, finansowanych lub dofinansowanych ze ...

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytkówWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadza systematyczne terenowe inspekcje obiektów zabytkowych w celu rozpoznania stanów prawno – własnościowych ...

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w ŁodziWojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W ŁODZIul. ŁAGIEWNICKA 54/5691-463 ŁÓDŹZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy oraz ustalonego porządku i czasu pracy pracowników zgodnie z regulaminem ...

 • Komenda Miejska Policji w BiałymstokuKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorKomenda Miejska Policji w Białymstokuul. Bema 4 15-369 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przedkładanie jej Komendantowi lub Zastępcy Komendanta do zapoznania w celu przekazania jej poszczególnym ...

 • Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analizowanie, opiniowanie, przygotowywanie oraz koordynacja przygotowywania stanowisk do zewnętrznych projektów aktów prawnych, projektów dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze ...

 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie zadań w ramach kształtowania polityki opłat za przejazd po drogach krajowych, w tym opłat za przejazd od pojazdów ciężkich, poprzez: udział w pracach związanych z obsługą ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej GórzeLubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona GóraZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie ...

 • Komenda Wojewódzka Policji w BydgoszczyKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorKomenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczyul. Powstańców Wielkopolskich 785-090 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przyjmowanie w depozyt i wydawanie według obowiązujących przepisów dowodów rzeczowych,weryfikacja pod względem formalno-procesowym przygotowanych ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ToruniuPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu ul. Legionów 70/7687-100 ToruńZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawnyAl. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań odwoławczych (II instancja) oraz przygotowywanie projektów decyzji i odpowiedzi na skargi w sprawach z zakresu zwrotów i wywłaszczeń nieruchomości oraz ustalania odszkodowań ...

 • Komenda Wojewódzka Policji w RzeszowieKomendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:zastępca naczelnikaKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 30, 35-036 RZESZÓWZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynacja i nadzór planowania i przygotowywania zadań inwestycyjnych i remontowych w celu ich prawidłowej realizacji;Koordynacja i ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiskaw Poznaniuul. Czarna Rola 461-625 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analiza instrumentalna i fizyko-chemiczna wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gleb, odpadówprowadzenie pełnej ...

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyWojewódzki Inspektorat Weterynariiul. Grunwaldzka 25060-166 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad bezpieczeństwem żywności ...

do góry