BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 394

ofert pracy

 • Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:statystykUrząd Statystyczny w Warszawieul. 1 Sierpnia 2102-134 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:gromadzenie i przetwarzanie pierwotnych danych statystycznychbieżąca kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznychwspółpraca z ...

 • Ministerstwo Obrony Narodowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorMinisterstwo Obrony NarodowejAl. Niepodległości 21800-911 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie prac konserwacyjnych i dokonywanie oceny sposobu ich wykonania oraz wprowadzanie poprawek lub korekt w zakresie wykonanych prac. Rozliczanie materiałów użytych ...

 • Ministerstwo Obrony Narodowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Obrony NarodowejAl. Niepodległości 21800-911 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administrowanie stronami internetowymi resortu ON i bieżąca aktualizacja ich zawartości, zarządzanie zasobami stron internetowych MON. Zarządzanie mediami ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorAl. Niepodległości 16/1861-713 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa, starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) i jednostkach organizacyjnych przeprowadzanie ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiAl. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa, starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) i jednostkach ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiAl. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz skarg i ...

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w ToruniuKujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytkówWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu ul. Łazienna 8; 87-100 ToruńZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie w terenie systematycznych inspekcji i lustracji obiektów zabytkowych architektury, budownictwa ...

 • Okręgowy Urząd Górniczy w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor zakładów górniczychOkręgowy Urząd Górniczy w Gdańskuul. Biała 180-435 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w OpoluPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanegoPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektoraprowadzenie zadań ...

 • Okręgowy Urząd Miar w SzczecinieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:legalizatorOkręgowy Urząd Miar Pl. Lotników 4/570 – 414 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie legalizacji przyrządów pomiarowych,wykonywanie ekspertyz i wzorcowań przyrządów pomiarowych,przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach sprawowania ...

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzUrząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2 02-247 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w procesie koncesjonowania, wydawania zezwoleń poprzez analizowanie dokumentów finansowych i przygotowywanie projektów opinii na temat sytuacji finansowej podmiotów rynku ...

 • Kuratorium Oświaty w PoznaniuWielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy wizytatorul. Kościuszki 9361-716 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznych, kontroli i wspomaganie szkół i placówek, realizowane w trybie planowych lub doraźnych działańprzeprowadzanie monitorowania pracy szkół i placówek w zakresie ustalonym ...

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:podreferendarzGłówny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Sporządzanie wybranych zestawień statystycznych oraz przeprowadzanie analiz z wyników kontroli przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ...

 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie WielkopolskimKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Wojewódzka Policjiw Gorzowie Wlkp.ul. Kwiatowa 10Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynacja nad prawidłowym realizowaniem procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Komendę Wojewódzka Policji w zakresie instalacji elektrycznych ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w OpoluOpolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:laborantWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opoluul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 OpoleZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Pobieranie próbek w celu wykonania badań fizycznych, chemicznych i biologicznych.Wykonywanie pomiarów w terenie w celu ...

do góry