BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 355

ofert pracy

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KrakowieMałopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie31-011 KrakówPlac Szczepański 5Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w BydgoszczyPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanegoul. Zygmunta Augusta 1685-082 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie kontroli budów prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie stosownych decyzji administracyjnych i postępowań prowadzenie ...

 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Wspólna 3000-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie ksiąg rachunkowych GIJHARS w zakresie sprzedaży, operacji kasowych i poleceń księgowania, sprawdzanie rzetelności i poprawności zapisów księgowych ujętych w ...

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we WrocławiuDyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (ODWI)Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Sprawowanie nadzoru technicznego nad przygotowaniem i ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskimPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanego46-200 Kluczbork ul. Jagiellońska 3Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlnez zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru ...

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:podreferendarzKancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/300-583 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie ewidencji komputerowej pism przychodzących i wychodzących, zgodnie z rzeczowym wykazem akt prowadzenie rejestru spraw zastrzeżonychsporządzanie ...

 • Ministerstwo Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaPlac Trzech Krzyży 3/500-507 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:– prowadzenie spraw pozostających we właściwości ministra do spraw rozwoju regionalnego związanych z przygotowaniem materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów finansowanych z udziałem środków ...

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynacja procesu opiniowania projektów dokumentów rządowych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa na etapie uzgodnień międzyresortowych ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:zastępca naczelnikaOddział GDDKiA w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie zadania w zakresie eksploatacji, utrzymania i ochrony dróg na terenie działania Oddziału w tym m.in. pracę Punktu Informacji Drogowej ...

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w GdańskuDyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista80-804 Gdańskul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu wydanie pozwolenia wodno prawnego prowadzenie postępowań drugo instancyjnych celem wydania orzeczenia w drodze ...

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w TarnowieWojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy informatykWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieul. Dąbrowskiego 1133-100 TarnówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno-technicznej eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w StarachowicachPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny księgowyPOWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W STARACHOWICACHUL. INŻ. WŁADYSŁAWA ROGOWSKIEGO 1427-200 STARACHOWICEZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ...

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaGłówny Inspektorat Ochrony Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:obsługa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z zakresu dostępu do informacji publicznejobsługa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z zakresu ...

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:naczelnikUrząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPl. Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kieruje pracami wydziału pod względem merytorycznym w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizowanych zadań związanych z ...

 • Komenda Miejska Policji w LesznieKomendant Miejski poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorKOMENDA MIEJSKA POLICJI W LESZNIEul. 17-go Stycznia 864-100 LesznoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Planowanie i organizowanie pracy Zespołu Finansów i Zaopatrzenia oraz Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału Zaopatrzenia, Kadr i Szkolenia.Sprawowanie merytorycznego nadzoru ...

do góry