Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kraków, małopolskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Uniwersytety - Instytucje badawcze
Liczba pracowników:
1000
Adres WWW:
http://www.up.krakow.pl

Prezentacja firmy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najlepszą uczelnią pedagogiczną i zarazem pierwszym uniwersytetem pedagogicznym w Polsce. Przez 70 lat, pielęgnując wartości i tradycje, udało nam się stworzyć uczelnię, której największą wartością są ludzie.

Struktura organizacyjna naszej Uczelni obejmuje:

Wydział Humanistyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Sztuki
Wydział Politologii
Jednostki międzywydziałowe

Uczelnia nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi oraz aktualnym potrzebom społecznym.

Oferujemy studia na ponad 35 kierunkach i kilkudziesięciu specjalnościach.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1 - 3 z 3

ofert pracy

  • ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i składaniem przez jednostki naukowe UP wniosków projektowych w ramach konkursów ogłaszanych i finansowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje, m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje Unii Europejskiej - w tym w ramach programu ...

  • ADMINISTRATOR BIP I INTRANETU

    Kraków, 30-084, małopolskie

    ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY - obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Uczelni, w tym zamieszczanie wewnętrznych aktów prawnych, Regulaminów oraz innych dokumentów; - zamieszczanie i weryfikowanie ogłoszeń na konkursy nauczycieli akademickich w BIP; - koordynowanie i monitorowanie zamieszczania dokumentów w BIP przez inne jednostki oraz terminowego implementowania treści z Systemu Uczelnia.XP ...

  • ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY przygotowanie wniosków o płatność,monitoring i nadzór nad przebiegiem realizacji projektu,uczestnictwo w kontrolach projektów jednostek sprawujących nadzór nad realizacją projektówudział w opracowaniu wytycznych i procedur wewnętrznych niezbędnych do właściwej realizacji projektów,przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,gromadzenie ...

do góry