Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
350
Adres WWW:
http://www.parp.gov.pl

Prezentacja firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.


Misją PARP w latach 2014-2020 jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich aspiracji wzrostu i pokonywaniu barier rozwojowych.


Wizja PARP to niezawodny partner przedsiębiorcy, działający na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i ich otoczeniem oraz sprzyjający budowie przyjaznej dla biznesu administracji publicznej.


W 2016 r. Agencja realizuje 6 celów strategicznych:
- Wspieranie rozwoju nowych pomysłów i modeli biznesowych;
- Inicjowanie i kompleksowe wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw;
- Wspieranie przedsiębiorców sektora MSP we wchodzeniu na zagraniczne rynki;
- Budowanie powiązań i wspieranie współpracy wśród przedsiębiorstw i ich otoczenia;
- Pomoc w kreowaniu polityki innowacyjnej państwa;
- Tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

1 - 7 z 7

ofert pracy

 • Główne zadania: przygotowywanie szczegółowych planów badań ewaluacyjnych dla działań wdrażanych przez PARP. nadzór nad projektami oraz realizacją ewaluacji (wewnętrznych oraz zewnętrznych) działań wdrażanych przez PARP. opracowywanie zakresu i metodologii badań, narzędzi badawczych do ewaluacji i badań monitoringowych realizowanych przez PARP. przygotowywanie analiz, raportów, prezentacji, publikacji ...

 • Jeżeli (wymagania konieczne): umiesz projektować architekturę aplikacji wielowarstwowych i modułów funkcjonalnych, znasz technologie internetowe (http, HTML, CSS, JavaScript – jQuery, Knockout, XML), znasz systemy baz danych i język SQL (preferowane PostgreSQL i MySQL), znasz co najmniej jeden system wersjonowania, masz praktyczną znajomość nowoczesnych frameworków dla aplikacji internetowych oraz wzorców ...

 • Jeżeli (wymagania konieczne): masz minimum 4 lata doświadczenia w IT, znasz systemy oparte o architekturę GNU/Linux, znasz technologię wirtualizacji – w szczególności środowisko VMWare lyb Hyper-V, znasz relacyjne bazy danych – w szczególności PostgreSQL, masz doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji (np. SVN, GIT), znasz język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji ...

 • Staż w PARP

  Warszawa, mazowieckie

  Staż jest doskonałą okazją, aby poznać realia pracy w jednej z najważniejszych polskich instytucji w zakresie wdrażania środków unijnych. Program dedykujemy: absolwentom studentom studiów wyższych Oczekujemy: wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów bardzo dobrej znajomości programu MS Office komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz otwartości na poznawanie nowych technologii wysokich ...

 • Główne zadania: Świadczenie na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej oraz polskiego prawa gospodarczego; Prowadzenie działalności szkoleniowej w w/w zakresie. Przygotowanie prezentacji i szkoleń w językach polskim i angielskim; Współudział w tworzeniu narzędzi informacyjnych PARP (publikacji, strony ...

 • Główne zadania: Koordynowanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej, w tym administracja serwerami Windows, Linux, urządzeniami sieciowymi oraz infrastrukturą sprzętową PARP; Koordynowanie zadań związanych ze wsparciem użytkowników (Help Desk); Monitorowanie dostępności i bezpieczeństwa zasobów informatycznych; Diagnozowanie usterek i podejmowanie interwencji w celu ...

 • Główne zadania: 1. Wykonywanie zadań związanych z monitoringiem realizacji i rozliczania przez PARP działań w ramach PO IR oraz PO PW: przygotowywanie sprawozdań okresowych z realizacji ww. programów, w tym informacji kwartalnych; przygotowywanie sprawozdań okresowych z realizacji ww. programów, w tym informacji kwartalnych; przygotowywanie deklaracji wydatków oraz prognoz certyfikacji, monitoring ...

do góry