Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
350
Adres WWW:
http://www.parp.gov.pl

Prezentacja firmy

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

1 - 4 z 4

ofert pracy

  • Główne zadania: Przygotowanie i rozwój treści serwisu internetowego skierowanego do przedsiębiorców, w tym: Współtworzenie koncepcji i opracowanie zakresu tematycznego serwisu internetowego, budowanie sekcji tematycznych serwisu, śledzenie trendów, poszukiwanie nowych tematów, przygotowanie propozycji artykułów; Współtworzenie treści serwisu (przygotowanie i redagowanie notatek, artykułów, wywiadów ...

  • Główne zadania: obsługa wniosków o płatność, obsługa wniosków o wprowadzanie zmian do umów o dofinansowanie projektów, udział w rozpatrywaniu środków odwoławczych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, przechowywanie i archiwizacja dokumentów. Oczekujemy /wymagania konieczne/: wyższego wykształcenia magisterskiego, min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku w administracji ...

  • Główne zadania: prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne do których nie stosuje się ustawy Pzp, współpraca z zespołami merytorycznymi w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, do których nie stosuje się ustawy Pzp, bieżące udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych, sporządzanie dokumentów i informacji na potrzeby ...

  • Główne zadania: opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania POIR i ich zmian, przygotowanie dokumentów wdrożeniowych oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów, weryfikacja i przygotowywanie zmian zawartych w umowach z beneficjentami/wnioskowanie o rozwiązanie umów z beneficjentami, monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami: - weryfikacja danych ...

do góry