Narodowe Centrum Nauki

Kraków, małopolskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
110
Adres WWW:
http://www.ncn.gov.pl/

Prezentacja firmy

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

Narodowe Centrum Nauki

1 - 5 z 5

ofert pracy

  • Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy: - organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki; - organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach; - upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach; - analiza złożonych wniosków pod względem formalnym ...

  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • inspirowanie i realizacja działalności międzynarodowej NCN; • realizacja programów i konkursów międzynarodowych. Zadania szczegółowe: • realizacja programów prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe; • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami ...

  • W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało wsparcie pracowników w zakresie: porządkowania i przygotowania dokumentów do archiwizacji; sprawdzania kompletności dokumentacji projektowej; uzupełniania zestawień danych ...

  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - opracowywanie i wdrażanie systemów ewaluacji programów realizowanych przez Centrum, - opracowywanie cyklicznych planów i sprawozdań z ewaluacji bieżącej działalności Centrum wraz z oceną efektów prowadzonych działań i ich wpływu na rozwój nauki. Zadania szczegółowe: - organizacja, koordynacja i opracowywanie harmonogramu ewaluacji programów Centrum, we ...

  • W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Finansowo Księgowy, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało: 1. wprowadzanie danych do systemów finansowo-księgowych; 2. bieżącej weryfikacji i ewidencji dokumentów w tym: a. weryfikacji pod względem finansowym projektów finansowanych przez Centrum, b ...

do góry