Narodowe Centrum Nauki

Kraków, małopolskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
110
Adres WWW:
http://www.ncn.gov.pl/

Prezentacja firmy

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

Narodowe Centrum Nauki

1 - 6 z 6

ofert pracy

  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - obsługa administracyjno-finansowa prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu; w tym przygotowanie finansowych aspektów regulacji konkursowych w ramach Norweskiego i EOG Mechanizmów Finansowych w języku polskim i angielskim; - przygotowywanie kosztorysów, harmonogramów i planów finansowych; - opracowanie zasad sprawozdawczości finansowej ...

  • Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • informowanie potencjalnych wnioskodawców o warunkach konkursów; • prowadzenie testów poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych; • pomoc w ocenie formalnej wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych w programach ...

  • Organizator: Narodowe Centrum Nauki Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony ( z możliwością zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony) Wymiar etatu: pełny Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: -obsługa wniosków składanych w krajowych konkursach na finansowanie projektów badawczych ogłaszanych przez Centrum ...

  • Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Królewska 57 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • koordynowanie prac wykonywanych przez Zespół Księgowy • bieżąca kontrola dokumentów księgowych, ich dekretacja oraz ewidencja w systemie finansowo-księgowym • obsługa operacji finansowych • uzgadnianie obrotów i sald kont • analiza kosztów na finansowanie zadań Centrum oraz monitorowanie prawidłowości ...

  • W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Finansowo Księgowy, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Organizator: Narodowe Centrum Nauki Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna Wymiar etatu: 1 Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie danych do systemów ...

  • W związku z pracami tłumaczeniowymi (język polski, język angielski) koordynowanymi przez Dział Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych Organizator: Narodowe Centrum Nauki Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna Wymiar etatu: 1 (ok 40 godzin tygodniowo) Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57 Zakres zadań ...

do góry