Narodowe Centrum Nauki

Kraków, małopolskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
110
Adres WWW:
http://www.ncn.gov.pl/

Prezentacja firmy

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

Narodowe Centrum Nauki

1 - 6 z 6

ofert pracy

  • Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych. Organizator: Narodowe Centrum Nauki Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony Liczba stanowisk pracy: 1 Termin ...

  • Do zakresu zadań współpracujących z nami osób będzie należało: •wsparcie zespołu w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, •monitoring środków masowego przekazu pod kątem treści dotyczących działalności Narodowego Centrum Nauki, •pomoc w przygotowaniu baz danych oraz zestawień i wykazów niezbędnych dla zespołu ds. informacji i promocji, •pomoc w przygotowaniu i wysyłce materiałów informacyjnych i ...

  • Specjalista ds. administracyjnych obiektu

    30-081 Kraków, małopolskie

    Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało: • ustalanie harmonogramów i koordynacja przeglądów technicznych obiektu, w szczególności wynikających z ustawy Prawo Budowlane i aktów towarzyszących • ustalanie harmonogramów i koordynacja przeglądów i serwisów urządzeń i instalacji stanowiących infrastrukturę obiektu (m.in. klimatyzacja, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja grzewcza) w oparciu ...

  • Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: •koordynacja spraw związanych ze współpracą z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji; Zadania szczegółowe: •tworzenie oraz aktualizacja specyfikacji technicznych dla systemów związanych z obsługą wniosków; •konfiguracja i utrzymanie aplikacji obsługujących wnioski i projekty badawcze; •zarządzanie ...

  • Wymiar etatu: 1 – umowa o pracę od 1 lutego 2018 r. Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa finansowo-merytoryczna prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu; rozliczanie projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych w ramach Funduszy Norweskich Zadania szczegółowe ...

  • Miejsce wykonywania pracy: 30-081Kraków, ul. Królewska 57 Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało: •Obsługa administracyjna dokumentacji Ekspertów oceniających składane do Centrum: - wnioski o finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów doktorskich, - raporty z realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN, - raporty z ...

do góry