BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 610

ofert pracy

 • radca prawny

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

  Komenda Wojewódzka Policji w BydgoszczyKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawny do spraw obsługi prawnej w Zespole PrawnymKomenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczyul. Powstańców Wielkopolskich 7BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, wyjaśnień co do zakresu obowiązywania przepisów ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departament Legalizacji Pobytuul. Koszykowa 1600-564 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji, sprostowanie danych osobowych cudzoziemca zawartych w ...

 • inspektor

  Warszawa, mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw windykacji należności w Wydziale Finansów i Budżetuul. Nowolipie 2, 00-150 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie wezwań do zapłaty, przekazywanie do Sekcji Wydatków Osobowych dokumentów dot. potrąceń z uposażenia i wynagrodzenia policjantów i ...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarz W Wydziale Odszkodowań 1 w Departamencie Lokalizacji Inwestycjiul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności analizowanie odwołań, zażaleń i wniosków, prowadzenie procedury odwoławczej (m.in.: analizowanie ...

 • inspektor weterynaryjny

  Hajnówka, podlaskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w HajnówcePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw rolniczego handlu detalicznego (RHD) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcychPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce17-200 Hajnówkaul.11 Listopada 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy ...

 • inspektor

  Jawor, dolnośląskie

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we WrocławiuDolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin w Oddziale w Jaworzeul. Piłsudskiego 15-1750-044 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw instalacji urządzeń Wydział Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń, Wieloosobowe Stanowisko ds. Instalacji Urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem DrogowymGłówny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 WarszawaZakres zadań ...

 • specjalista

  Olsztyn, warmińsko-mazurskie

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Oddziału GDDKiA w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy ...

 • referent prawny

  Warszawa, mazowieckie

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w WarszawieWojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawny do spraw orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo-Prawnyul. Czereśniowa 98Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym(odwoławczym i zażaleniowym)rozstrzyganie w ...

 • wizytator

  Tarnów, małopolskie

  Kuratorium Oświaty w KrakowieMałopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Tarnowie31-752 Kraków ul. Ujastek 1Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej ...

 • drogomistrz

  Tarnów, małopolskie

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:drogomistrz w Rejonie Tarnów – Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w KrakowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 2531-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie objazdów i kontrolowanie drogi pod względem ...

 • wizytator

  Wadowice, małopolskie

  Kuratorium Oświaty w KrakowieMałopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Wadowicach31-752 Kraków ul. Ujastek 1Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej ...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarz w Wydziale do Spraw Współpracy Dwustronnej i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowejul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizacja zadań z zakresu współpracy dwustronnej z ...

 • specjalista

  Olsztyn, warmińsko-mazurskie

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Oddziału GDDKiA w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy ...

 • kierownik sekcji

  Warszawa, mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kierownik sekcji w Wydziale Finansów i Budżetuul. Nowolipie 2, 00-150 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kierowanie pracą sekcji poprzez planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,nadzorowanie i koordynowanie ewidencji księgowej ...

do góry