Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Inne
Liczba pracowników:
45
Adres WWW:
http://www.kidp.pl

Prezentacja firmy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Lokalizacja: Warszawa/Ochota.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 z późn. zm).

Biuro KIDP jest jednostką administracyjną Krajowej Izby Doradców Podatkowych, powołaną - zgodnie z § 42 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - w celu ułatwienia poszczególnym organom Izby realizacji zadań wymienionych zarówno w ustawie korporacyjnej, jak i w Statucie.

Biuro KIDP posiada 16 regionalnych oddziałów.

Do zadań Biura KIDP należy przede wszystkim: zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów Izby, przygotowanie w niezbędnym zakresie projektów materiałów merytorycznych, udostępnianie wszelkich środków materialnych i technicznych, będących w dyspozycji Izby dla jednostek organizacyjnych Izby.


Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Nie znaleziono żadnych ofert pracy

do góry