Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (175)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • Zobacz więcej »
 • Min. poziom wykształcenia
  • (193)
  • (192)
  • (192)
  • (192)
  • (192)
  • Zobacz więcej »
  • (192)
  • (188)
  • (188)
  • (188)
  • (188)
 • Wymiar etatu
  • (192)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (25)
  • (113)
  • (180)
  • (191)
  • (193)
  • Zobacz więcej »
  • (193)

193 oferty pracy dla: Administracja Publiczna lokalizacja: Mazowieckie

Sortuj według:
 • Komenda Główna Straży Granicznej w WarszawieKomendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, inne środki) Wydział Środków Zagranicznych Biuro Finansów Komendy Głównej Straży GranicznejKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100 02-514 WARSZAWAZakres ...

 • Ministerstwo Energii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw pracowniczych, analiz budżetu i zatrudnienia w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora GeneralnegoMinisterstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 600-522 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowywanie analiz, raportów i zestawień oraz ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista w Wydziale do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnychul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­kierowanie pracą Zespołu Kontrolującego i ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, praw osób niepełnosprawnych, współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi oraz wykorzystania środków strukturalnych w Wydziale do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami w Biurze ...

 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarz w Wydziale Spraw Zdrowotnych i Socjalnych w Departamencie Współpracy ze Stowarzyszeniami i EwidencjiUrząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychul. Wspólna 2/400 - 926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rozpatrywanie wniosków oraz ...

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw realizacji zadań i programów rządowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych lub usuwaniem skutków takich zdarzeń oraz współpracy międzynarodowej w tym zakresie w Wydziale Planowania Finansowego i Realizacji Projektów ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw fitosanitarnych Oddział w Makowie MazowieckimWojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawieul. Żółkiewskiego 1705-075 Warszawa Wesołatel. 22 773 59 08Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw granicznej kontroli fitosanitarnej Oddział GranicznyWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawieul. Żółkiewskiego 1705-075 Warszawa Wesołatel. 22 773 59 08Zakres zadań wykonywanych na ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w CiechanowiePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w CiechanowiePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 CiechanówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań ...

 • Ministerstwo Energii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw rezerw strategicznych i analizy ryzyka w Wydziale Rezerw Strategicznych w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoMinisterstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 600-522 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowywanie projektu oraz aktualizacji ...

 • Komenda Główna Straży Granicznej w WarszawieKomendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw ustalania terminów badań psychofizjologicznych, sporządzania sprawozdań z badań psychofizjologicznych oraz prowadzenia rejestru tych badań w Wydziale Badań i Ocen Kadrowych w Biurze Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży GranicznejKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY ...

 • Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw administracyjnych i archiwalnych Biuro Dyrektora GeneralnegoGłówny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Al. Jana Pawła II nr 11 00-828 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu Głównego ...

 • Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:zastępca naczelnika wydziału do spraw koordynowania i nadzoru realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Remontówul. Nowolipie 2, 00-150 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:planowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,koordynowanie i nadzorowanie ...

 • Ministerstwo Energii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw krajowego planu na rzecz energii i klimatu w Wydziale Polityki Energetycznej w Departamencie Elektroenergetyki i CiepłownictwaMinisterstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 600-522 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i ...

 • Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium ChemiiGłówny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa Zakres zadań ...

 • Ministerstwo Sprawiedliwości w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw aktualizacji danych w Wydziale Aktualizacji Danych w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru KarnegoMinisterstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analizowanie nadesłanych przez sądy i prokuratury dokumentów ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw obsługi sekretariatu Biuro Dyrektora GeneralnegoMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie czynności kancelaryjnych przy pomocy elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD), w tym przedkładanie ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:sekretarz do spraw obsługi sekretariatu Biuro Dyrektora GeneralnegoMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie czynności kancelaryjnych przy pomocy elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD), w tym przedkładanie ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry