Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "starszy inspektor wojewódzki", w miejscowości "śląskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

14 ofert pracy dla: starszy inspektor wojewódzki, lokalizacja: śląskie
#

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice, śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw realizacji „Programu dla Śląska”, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, programu wieloletniego Senior + oraz nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku p...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje k...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice, śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje składane przez jednostki samorządu terytorialnego wnioski o dotację z rezerwy celo...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje k...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice, śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie zezwoleń i lokalizacji inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji oraz tryb...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje k...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice, śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad ośrodkami szkolenia w Wydziale Infrastruktury 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie rozpatrywania wniosków o wpis lub o zmianę wpisu do rejestru przedsiębio...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje k...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice, śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw planowania inwestycji na terenach zamkniętych w Wydziale Infrastruktury 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne celem przygotowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje k...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice, śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonuje analizy prawnej uchwał organów samorządu terytorialnego lub ich zmian podejmowanych na podstawie ustawy o planowaniu i z...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje k...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Katowice, śląskie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej 40-022 Katowice Konstantego Damrota 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje i przeprowadza kontrole po...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojew...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Katowice, śląskie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej 40-022 Katowice Konstantego Damrota 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje i przeprowadza kontrole po...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojew...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Częstochowa, śląskie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kontroli produktów w Delegaturze w Częstochowie 40-020 Katowice Brata Alberta 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w prz...

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach Śląski Woje...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Katowice, śląskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Dział Kontroli 40-074 Katowice ul.Raciborska 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadza kontrole działalności aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Śląski Wojewódzk...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, śląskie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 42-612 Tarnowskie Góry ul.Janasa 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych podmiotach prowadzenie postępowań administracyjnych przygotowanie dec...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach Powiatowy Le...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, śląskie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa i higieny żywności Zespół ds. bezpieczeństwa i higieny żywności 42-612 Tarnowskie Góry ul.Janasa 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych podmiotach prowadzenie postęp...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach Powiatowy Le...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Katowice, śląskie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny do spraw prawno-administracyjnych w Wydziale Prawnym 40-022 Katowice Konstantego Damrota 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przyg...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojew...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bielsko-Biała, śląskie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny do spraw prawno-administracyjnych w Wydziale Prawnym 40-022 Katowice Konstantego Damrota 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przyg...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojew...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "starszy inspektor wojewódzki", w miejscowości "śląskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!