Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "starszy inspektor wojewódzki", w miejscowości "mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

35 ofert pracy dla: starszy inspektor wojewódzki, lokalizacja: mazowieckie
#

starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw obsługi składów orzekających i postępowań odwoławczych w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oddziale ds. Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sp...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw złóż kopalin w Wydziale Nadzoru Prawnego w Oddziale Legislacji i Koordynacji 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje projekty zarządzeń zastępczych dotyczących udokumentowania złóż kopalin oraz złóż ...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw funkcjonowania Wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Utrzymania Systemów 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizuje zadania związan...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wydział Kontroli 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywcz...

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczyc...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i p...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw orzecznictwa w Departamencie Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, doty...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Dział Inspektorów Farmaceutycznych 03-707 Warszawa ul. Floriańska 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi, nadzoruje jakość produktów leczniczych...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Mazowiecki Wojewó...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Siedlce, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Dział Inspektorów Farmaceutycznych 03-707 Warszawa ul. Floriańska 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi, nadzoruje jakość produktów leczniczych...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Mazowiecki Wojewó...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi sekretarskiej Departament Strategii i Studiów 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia sprawne funkcjonowanie sekretariatu Departamentu, w tym: prowadzi obsługę EZD, przyjmuje i rejestruje korespondencję ...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Planowania w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza plany rezerw celowych w okresie rocznym, Sporządza plany rzeczowo-fina...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG, pr...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Urząd Miar w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego 00-139 Warszawa Elektoralna 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi bieżącą kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i zgodności z planem finans...

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydat...

Ostatnia aktualizacja 10s dni temu

#

starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

Żuromin, mazowieckie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 09-300 Żuromin ul. Olszewska 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zwalcza choroby zakaźne zwierząt Realizuje zadania zw...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie Powiatowy Lekarz Wete...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Mazowieckim (Punkt Obsługi Eksportu - Bronisze) 05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczy w kontrolach poszuki...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Ma...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ciechanów, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony środowiska w zakresie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w Dziale Inspekcji 00-716 Warszawa Bartycka 110A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania pr...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wo...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony środowiska w zakresie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w Wydziale Inspekcji 00-716 Warszawa Bartycka 110A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania ...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wo...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Kadr i Administracji Personalnej 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy/służby oraz rozlicza czas pracy pracowników i czas pełnionej służby funkcjonariuszy, w celu zapewnienia właśc...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Płock, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw nawozów i ochrony roślin w Oddziale w Płocku 05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współuczestniczy w prowadzeniu spraw i kontroli lub pod nadzorem kierownik...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Ma...

Ostatnia aktualizacja 9s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "starszy inspektor wojewódzki", w miejscowości "mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!