Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Starszy Inspektor Wojewódzki", w miejscowości "Kraków" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

9 ofert pracy dla: Starszy Inspektor Wojewódzki lokalizacja: Kraków

Sortuj według:
  • BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem). Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ...

  • Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw wywłaszczeń i odszkodowań w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i NieruchomościKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

  • Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji w Wydziale InfrastrukturyKraków ul ...

  • Inspektoratu oraz na tablicy ogłoszeń wraz ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia testu wiedzy.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12-448-10-30 Akty prawne na podstawie, których zostanie ułożony test wiedzy dla kandydatów na stanowisko pracy inspektora 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r ...

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w KrakowieMałopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw ochrony roślin i nasiennictwa w Oddziale w Krakowie30-134 Krakówul. Kołowa 3Zakres zadań wykonywanych

  • Urząd Regulacji Energetyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych w Południowo-Wschodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w KrakowieUrząd Regulacji

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw działań i rozliczeń księgowych w projekcie pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000

  • na dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko......, nr oferty......, zgodnie z art.6 ust.1lit. a Rozporządzenia

  • stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście przed upływem w/w terminu.Dane kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Starszy Inspektor Wojewódzki", w miejscowości "Kraków" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry