Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (162)
  • (20)
  • (15)
  • (12)
  • (11)
  • Zobacz więcej »
  • (9)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (171)
  • (24)
  • (18)
  • (15)
  • (14)
  • Zobacz więcej »
  • (13)
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (248)
  • (19)
  • (16)
  • (12)
  • (8)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (7)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (296)
  • (296)
  • (296)
  • (296)
  • (296)
  • Zobacz więcej »
  • (296)
  • (276)
  • (276)
  • (276)
  • (276)
  • (7)
  • (7)
 • Wymiar etatu
  • (284)
  • (12)
 • Okres publikacji
  • (22)
  • (279)
  • (281)
  • (284)
  • (289)
  • Zobacz więcej »
  • (290)

296 ofert pracy dla: Specjalista Zamówienia Publiczne

Sortuj według:
 • organizacja pracy. V. Zadania wykonywane na stanowisku: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział VI. Wymagane dokumenty: CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz ...

 • Osoba na tym stanowisku powinna wykazać się: doświadczeniem w sprzedaży, znajomością zasad przygotowywania ofert handlowych, umiejętnościami negocjacyjnymi, umiejętnością analityczną, znajomością podstawowych elementów z prawa handlowego i ustawy o zamówieniach publicznych, znajomością Microsoft Oferujemy: samodzielność planowania i organizacji zadań, możliwość wdrażania własnych pomysłów i kreowania ...

 • publicznych oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji, umieszczanie dokumentów objętych procedurą zamówienia publicznego w miejscach, formie i terminie zgodnie obowiązującymi przepisami, uczestniczenie w komisjach przetargowych i pełnienie w nich funkcji sekretarza, przechowywanie oraz ewidencjonowanie pełnej

 • publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Umiejętność prowadzenia formalnej korespondencji, przygotowywania pism. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook). Rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres, samodzielność

 • realizacji przedmiotu zamówienia;Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych w zakresie ITWspółpraca z komórkami organizacyjnymi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w celu określenia potrzeb i warunków realizacji przedmiotu zamówienia;Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa

 • organizacyjne KWP wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej, w szczególności powyżej „progów unijnych”.Opracowywanie i przedstawianie do akceptacji przełożonego wniosku o wszczęcie procedury przetargowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności powyżej „progów

 • jednostki.Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych. Opracowywanie umów cywilno – prawnych oraz ich aktualizacja.Prowadzenie procedury w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażona jest jednostka

 • o zamówienie publiczne, opracowywanie treści rozstrzygnięć , odwołań oraz udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami , udział w przygotowywaniu treści umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, prowadzenie

 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wybór odpowiednich procedur zakupowychprzygotowywanie dokumentacji

 • administracyjnego,znajomość przepisów z zakresu legislacji, w tym m.in. regulujących tryb pracy Rady Ministrów,organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem

 • zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow administracji lub pracy biurowejpozostałe wymagania niezbędne:ogólna znajomość: ustawy prawo zamówień publicznych, aktu wykonawczego do ustawy o Policji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji ...

 • Komenda Miejska Policji w TychachKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista43-100 TYCHY ul Bielska 46Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie wykonywania zadań z zakresu finansów, zaopatrzenia, inwestycji i remontów, gospodarki kasowej ...

 • opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z utrzymaniem systemów międzynarodowych,monitorowanie funkcjonowania usług systemowych,rozwiązywanie złożonych, ważnych i nietypowych problemów użytkowników,bieżąca współpraca ze służbami dyżurnymi agencji euLisa

 • w specjalności konstrukcyjno-budowlanejZnajomość prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczychUmiejętność kosztorysowaniaPrawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania

 • wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweZnajomość języka angielskiego na poziomie B2;Praktyczna znajomość w przygotowaniu i realizacji postepowań o udzielenie zamówienia publicznego;Praktyczna znajomość w archiwizacji i sporządzaniu dokumentów

 • poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży

 • wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy prawo budowlaneznajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatkowania środków publicznychznajomość ustawy prawo zamówień publicznychumiejętność współpracy w zespoleumiejętność komunikacji

 • w departamencie.Koordynowanie realizacji zamówień w zakresie informatyki dokonywanych przez komórki wewnętrzne departamentu, inicjowanych zgodnie z planem zamówień na podstawie założeń dot. zamówienia lub protokołu rozeznania rynku, w celu dokonania skutecznego zamówienia zgodnego z regulacjami wewnętrznymi

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry