Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (172)
  • (13)
  • (8)
  • (6)
  • (5)
  • Zobacz więcej »
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (187)
  • (15)
  • (13)
  • (8)
  • (7)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Kraj
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (217)
  • (16)
  • (13)
  • (11)
  • (10)
  • Zobacz więcej »
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (275)
  • (274)
  • (274)
  • (274)
  • (274)
  • Zobacz więcej »
  • (274)
  • (259)
  • (259)
  • (259)
  • (259)
  • (14)
  • (14)
 • Wymiar etatu
  • (254)
  • (18)
  • (3)
 • Okres publikacji
  • (35)
  • (149)
  • (248)
  • (265)
  • (268)
  • Zobacz więcej »
  • (275)

275 ofert pracy dla: Specjalista Zamówienia Publiczne

Sortuj według:
 • przedmiotu zamówienia, określenia specyficznych warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia, określenia istotnych postanowień umowy dotyczących terminów, dostaw, płatności i potrzeb użytkowników; realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych według trybów i zasad zawartych Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe; co najmniej 3-letni staż pracy, w tym roczne doświadczenie ...

 • Przygotowywanie ofert przetargowych zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych", Sporządzanie pism wynikających z procedury przetargowej, Współpraca z działem handlowym, Kompleksowa obsługa postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego

 • ogłoszenia, korespondencja z oferentami, protokoły postępowań),c) publikowanie ogłoszeń,d) udział w pracach komisji ds. zamówień, opracowywanie planów, rejestrów i sprawozdań dotyczących zamówień, opracowywanie zmian do procedur wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych, w tym także zamówień, o których

 • beneficjentów PARP zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, bieżące udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla pracowników Agencji w zakresie ich zadań służbowych, reprezentowanie PARP w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izba Termin zgłoszeń: do 2 sierpnia 2018 r ...

 • z zamawiającym, Przygotowywanie ofert przetargowych, weryfikacja umów przetargowych i terminowe przekazywanie ich do zatwierdzenia, Analiza wyników przetargowych. Wymagania: Posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej zamówień publicznych, Doświadczenie w branży medycznej będzie dodatkowym atutem, Systematyczność ...

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/400-926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie

 • dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania procedury zamówienia publicznegobranie udziału w postępowaniach z zakresu zamówienia publicznegosprawdzanie, nadzorowanie i koordynowanie realizacji umów zawartych przez KWP w celu zapewnienia właściwej ich realizacjimonitorowanie zaangażowania środków budżetowych

 • przez komórki zamawiające w zakresie zgodności ofert z przedmiotem zamówienia,Sporządzanie protokołów na każdym etapie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Bieżące prowadzenie księgi zamówień publicznych w zakresie danych dotyczących wszczęcia postępowań, zawarcia umowy oraz jej aktualizacja

 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wybór odpowiednich procedur zakupowychprzygotowywanie dokumentacji

 • potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/Wszelkie

 • dotyczących PO IiŚ 2014-2020 oraz Instrumentu "Łącząc Europę" CEF w sektorze transportu, zwłaszcza w odniesieniu do działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowychznajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do dysponowania środkami (tj. np. bez robót budowlanych)ustawa

 • , opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu

 • opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia związanych z utrzymaniem systemów międzynarodowych,monitorowanie funkcjonowania usług systemowych,rozwiązywanie złożonych, ważnych i nietypowych problemów użytkowników,bieżąca współpraca ze służbami dyżurnymi agencji euLisa

 • zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży elektrycznej, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów

 • rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno - remontowych w branży sanitarnej,weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno - remontowych.Warunki pracypraca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki

 • wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie projektu umowyobsługiwanie korespondencji i dokumentacji, w tym: ewidencjonowanie zaproszeń/próśb i innej korespondencji do Ministra, przygotowywanie korespondencji okolicznościowej członków Kierownictwa, wspomaganie prac

 • przez Wydział Informatyki, w tym: przeprowadzanie rozeznania rynku, szacownie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, opiniowanie dokumentacji, nadzorowanie wykonania umowy, przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy, badanie i ocena ofert, doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych

 • starszy specjalista

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskie

  albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry