Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (131)
  • (11)
  • (10)
  • (6)
  • (5)
  • Zobacz więcej »
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (139)
  • (14)
  • (12)
  • (9)
  • (8)
  • Zobacz więcej »
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (196)
  • (15)
  • (14)
  • (10)
  • (7)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (237)
  • (237)
  • (237)
  • (237)
  • (237)
  • Zobacz więcej »
  • (237)
  • (226)
  • (226)
  • (226)
  • (226)
  • (6)
  • (6)
 • Wymiar etatu
  • (226)
  • (10)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (144)
  • (224)
  • (234)
  • (235)
  • (235)

237 ofert pracy dla: Specjalista Zamówienia Publiczne

Sortuj według:
 • informacji dla wykonawców i innych; Udział w pracach komisji przetargowych; Udział w przygotowywaniu rocznych planów postępowań, rejestrów, sprawozdań; Przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; Bieżące śledzenie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

 • przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, Monitorowanie rynku zamówień publicznych, Współpracę z działem handlowym oraz działem prawnym. U Kandydatów zwracamy uwagę na: Praktyczną znajomość Prawa Zamówień Publicznych, Co najmniej 1 rok

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w BydgoszczyKujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. ks. P. Skargi 285-018 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych w WarszawieDyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Spraw ZagranicznychAl. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w pracach komisji przetargowych

 • publiczne,opracowywanie treści rozstrzygnięć odwołań oraz udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,udział w przygotowywaniu umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,prowadzenie rejestrów umów i statystyk zamówień

 • publicznych,prowadzenie konkursów i postępowań o zamówienie publiczne, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także prowadzenie dialogu technicznego w roli Przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi

 • na prace projektowe,opiniowanie i uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpraca z innymi wydziałami Oddziału oraz Zespołami Kierownika Projektu.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na stanowisku wymaga

 • przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Uwaga:Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP ...

 • związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlanepozostałe wymagania niezbędne:Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień

 • wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży elektrycznej, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie

 • przekazania komórce zamówień publicznych i branie udziału w pracach komisji przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji wyznaczonych zadań.Sporządzanie opinii w sprawach związanych z utrzymaniem obiektów we właściwym stanie technicznym w celu umożliwienia właściwego zarządzania i eksploatowania

 • Publicznych oraz innymi organami administracji publicznej, w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi;Opracowywanie projektów wyjaśnień, w związku z kontrolami zamówień publicznych przeprowadzanych w Urzędzie;Opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych, dotyczących procesu udzielania zamówień

 • zmian wewnętrznych procedur obowiązujących w Spółce współpraca z komórkami organizacyjnymi PKP S.A. obsługa elektronicznych narzędzi zakupowych Wymagania: wykształcenie wyższe znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy min. 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia

 • do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane - instalacje elektryczne.Klasyfikowanie i weryfikacja stopnia wydatkowania środków budżetowych koniecznych na zabezpieczenie usług związanych z utrzymaniem sprawności sieci energetycznych (w tym na awarie) w danym roku budżetowym i szacowanie

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje ...

 • zasadniczego).Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale

 • Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:zapewnianie bieżącej obsługi medialnej rzecznika prasowego i kierownictwa

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry