Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Technolog Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (89)
  • (35)
  • (24)
  • (22)
  • (12)
  • Zobacz więcej »
  • (10)
  • (9)
  • (9)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
 • Region
  • (91)
  • (68)
  • (33)
  • (31)
  • (20)
  • Zobacz więcej »
  • (17)
  • (15)
  • (10)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Kraj
  • (2)
 • Branża / kategoria
  • (68)
  • (55)
  • (46)
  • (41)
  • (35)
  • Zobacz więcej »
  • (34)
  • (27)
  • (23)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (16)
  • (15)
  • (13)
  • (13)
  • (13)
  • (13)
  • (12)
  • (12)
  • (11)
  • (9)
  • (9)
  • (9)
  • (8)
  • (8)
  • (8)
  • (8)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (308)
  • (274)
  • (273)
  • (273)
  • (273)
  • Zobacz więcej »
  • (273)
  • (189)
  • (189)
  • (189)
  • (189)
 • Wymiar etatu
  • (304)
  • (2)
  • (2)
 • Okres publikacji
  • (6)
  • (267)
  • (291)
  • (301)
  • (302)
  • Zobacz więcej »
  • (308)

308 ofert pracy dla: Specjalista Technolog Zakres Obowiązków

Sortuj według:
 • o nieprawidłowościach oraz wprowadza dane do rejestru korekt i naruszeń w zakresie zadań realizowanych przez wydział w celu zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu oraz wypełnienia wymogów Zaleceń i Wytycznych POIiŚ.Uzgadnia treści stanowiska opracowanych przez zewnętrzny podmiot opiniujący w zakresie kontroli ex-ante

 • polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowewykształcenie (wyższe lub podyplomowe) z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem zasobami

 • w szczególności w zakresie awansu zawodowego, warunków i czasu pracy. Przygotowuje projekty odpowiedzi na interwencje, skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu udzielenia odpowiedzi podmiotom zainteresowanym, a także przygotowuje projekty informacji

 • w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz innych aktów prawnych związanych z tematyką wymiany informacji podatkowych.Bieżąca analiza prawa UE

 • zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnejPoświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającejWiedza z zakresu

 • interpretacyjnym przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie

 • zdrowotnego, z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę oraz współpraca z ZUS i innymi instytucjami w sprawach pracowniczych.Udział w projektowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w MNiSW w obszarze realizowanych zadań.Warunki pracyMNiSW zapewnia swoim pracownikom: - stabilną

 • powierzonych obowiązków.Weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym i przedkłada do zatwierdzania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego roczne sprawozdania finansowe podległych instytucji kultury oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a także

 • uznaniowych realizowanych na podstawie decyzji kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz obsługa finansowa w tym zakresie;naliczanie uposażeń oraz innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszy w celu sporządzenia list płac i list dodatkowych należności przy użyciu

 • w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska, współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony

 • i innych miejsc w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska, współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska,realizowanie zadań z zakresu poważnych awarii

 • grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska, współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych w celu wyegzekwowania przestrzegania

 • URE, przesyłać pocztą lubw formie skanów dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl podając w temacie symbol naboru „główny specjalista-DZO/WKP/2/RA”Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.Oferty

 • Rzeczypospolitej Polskiej.Dokonywanie oceny uchwał senatów uczelni niepublicznych pod kątem zgodności z prawem.Współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną – w zakresie właściwości wydziału, w tym przekazywanie wyników oceny formalnej na potrzeby PKA.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku

 • publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowePrzeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.).Posiadanie

 • finansowanego, że środków Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zakresie m.in. kwalifikowalności kosztów, zmian/modyfikacji zakresu rzeczowego prac, aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji w celu realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją, przepisami prawa

 • spraw problematycznych.Przygotowywanie danych z zakresu finansowania programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” do projektu budżetu na dany rok. Określanie wartości mierników, przygotowywanie sprawozdań z wykorzystywania środków budżetowych na finansowanie programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Technolog Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry