Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (97)
  • (15)
  • (13)
  • (8)
  • (8)
  • Zobacz więcej »
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (103)
  • (16)
  • (15)
  • (11)
  • (9)
  • Zobacz więcej »
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
 • Kraj
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (130)
  • (17)
  • (17)
  • (16)
  • (16)
  • Zobacz więcej »
  • (16)
  • (12)
  • (9)
  • (9)
  • (8)
  • (8)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (190)
  • (190)
  • (190)
  • (190)
  • (190)
  • Zobacz więcej »
  • (190)
  • (173)
  • (173)
  • (173)
  • (173)
 • Wymiar etatu
  • (189)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (22)
  • (138)
  • (182)
  • (188)
  • (189)
  • Zobacz więcej »
  • (190)

190 ofert pracy dla: Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska

Sortuj według:
 • za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność czytania projektów budowlanych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego

 • pracy, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowychumiejętność stosowania prawa w praktycekomunikatywność, umiejętność argumentowaniaumiejętność analitycznego myśleniasamodzielnośćumiejętność pracy w zespolePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw

 • sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.Aplikacje kandydatek/ów nie będą

 • pracy, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowychumiejętność stosowania prawa w praktycekomunikatywność, umiejętność argumentowaniaumiejętność analitycznego myśleniasamodzielnośćumiejętność pracy w zespolePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw

 • pracy, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowychumiejętność stosowania prawa w praktycekomunikatywność, umiejętność argumentowaniaumiejętność analitycznego myśleniasamodzielnośćumiejętność pracy w zespolePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw

 • na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach

 • lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami

 • o finansach publicznych oraz aktów wykonawczychznajomość KPAumiejętność analitycznego myśleniakomunikatywnośćumiejętność komunikacji pisemnejznajomość arkuszy kalkulacyjnychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

 • jest Minister, kontrolach projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa, w trybie określonym przepisami prawa, zgodnie ze standardami kontroli, jako kierownik lub członek zespołu kontrolerówWarunki pracyMinisterstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych ...

 • teleinformatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej w zakresie przygotowywania projektów dokumentów systemowych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i aktualizowania tych dokumentów po ich wdrożeniuwspółpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w szczególności z Rządowym Zespołem Reagowania

 • publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweZnajomość metodyk realizacji projektówZnajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwaZnajomość ustawy prawo zamówień publicznych.Skuteczna komunikacja Organizacja pracy i zorientowanie

 • certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaGDDKiA Oddział w OpoluUl. Niedziałkowskiego 645-085 OpoleZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie dokumentacji związanych z prowadzeniem letniego

 • dyplomatycznegoUmiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i w piśmieUmiejętność obsługi komputera w zakresie MS OfficeUmiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespoleKomunikatywnośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

 • w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,znajomość obowiązujących przepisów budowlanych,znajomość obsługi Office,znajomość oprogramowania do kosztorysowania,znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności

 • i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru

 • w tym współpracy regulatorów, oraz przygotowywanie i opiniowanie dokumentów powstających w ramach tej współpracy,­uczestniczenie w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, tworzeniu i aktualizowaniu procedur wewnętrznych, wytycznych oraz zasad postępowania.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru

 • nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego / osobistego doręczenia oferty do urzędu).W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry