Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (112)
  • (9)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (118)
  • (12)
  • (8)
  • (6)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (120)
  • (19)
  • (17)
  • (17)
  • (16)
  • Zobacz więcej »
  • (16)
  • (16)
  • (14)
  • (13)
  • (11)
  • (10)
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (188)
  • (184)
  • (184)
  • (184)
  • (184)
  • Zobacz więcej »
  • (184)
  • (171)
  • (171)
  • (171)
  • (171)
  • (3)
  • (3)
 • Wymiar etatu
  • (186)
  • (2)
 • Okres publikacji
  • (15)
  • (128)
  • (180)
  • (183)
  • (186)
  • Zobacz więcej »
  • (188)

188 ofert pracy dla: Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska

Sortuj według:
 • polskiej i unijnej polityki związanej z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnychDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaW przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe

 • projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów w zakresie robót elektrycznych lub samodzielne opracowywanie przedmiotowej dokumentacji dla zakresu robót związanych z remontami bieżącymi, celem przygotowania niezbędnych danych

 • Specjalista ds. Dotacji

  HRK S.A

  Jonkowo, warmińsko-mazurskie

  weryfikacja terminów i rodzajów naborów dotacji, przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, rozliczanie dotacji unijnych, zwłaszcza badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, praca przy realizacji projektów, jako członek zespołu, kontakt z instytucjami nadzorującymi realizacje projektów

 • Specjalista ds. Dotacji

  HRK S.A

  Jonkowo, warmińsko-mazurskie

  weryfikacja terminów i rodzajów naborów dotacji, przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, rozliczanie dotacji unijnych, zwłaszcza badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, praca przy realizacji projektów, jako członek zespołu, kontakt z instytucjami nadzorującymi realizacje projektów

 • i kontrola budżetu i harmonogramu danego projektu na bazie danych od osób odpowiedzialnych za kwestie merytoryczne przygotowanie dokumentów niezbędnych do finansowania projektów (wnioski o dotację finansową projektu, umowy finansowe, niezbędne aneksy ww. dokumentów) weryfikacja założeń finansowych projektu INFORMACJA OGÓLNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ...

 • i zewnętrznymi specjalistami ds. rekrutacji - Zarządzać i aktualizować bazę danych kandydatów - Kożystać z nowych źródeł poszukiwań kandydatów - Współpracować w zakresie sprzedaży i realizacji projektów z innymi oddziałami REED w Europe - Mieć realny udział w ekspansji REED Polska oraz wpływ na swój rozwój Wymagania: Minimum 6-miesięczne doświadczenie na podobnym stanowisku w międzynarodowej firmie ...

 • biegła znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym analizy projektów inwestycyjnych, minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie oraz komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, znajomość języka

 • obiektów. Dokonywanie odbioru/sprawdzenia zleconych do opracowania dokumentacji projektowych w celu realizacji wyznaczonych zadań inwestycyjnych i remontowych.Dokonywanie odbioru wykonanych robót inwestycyjnych i remontowych w celu przekazania obiektu do użytkowania. Rozliczanie zrealizowanych przedsięwzięć

 • Zadania na stanowisku: 1. pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z przyjmowaniem do pracy i zwalnianiem pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników i doktorantów, 2. sporządzanie umów cywilno-prawnych dot. realizowanych w Instytucie projektów, 3. współpraca z Zakładem Od Kandydatów oczekujemy: • wykształcenia minimum średniego, • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym ...

 • z przygotowywaniem i realizacją projektów międzynarodowych finansowanych ze środków UE; biegła znajomość języka angielskiego, umiejętność przygotowywania oficjalnych pism, dokumentów i prezentacji w tym języku; biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point); znajomość narzędzi

 • przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r ...

 • poz. 1721, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiemPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowePrzeszkolenie w zakresie kosztorysowania w budownictwieSzczególne

 • nieruchomościami i ustanawiania trwałego zarządu.Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych inicjowanych przez Ministerstwo oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących w zakresie spraw prowadzonych

 • badań, oraz zapewnienie publikacji w BIP UKE raportu rocznego zawierającego wyniki badań;przygotowywanie projektów odpowiedzi do ankiet i kwestionariuszy oraz innych dokumentów statystyczno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku pocztowego, także w ujęciu międzynarodowym zgodnie z właściwością

 • informacji publicznej, działalności lobbingowej oraz ochrony danych osobowych • opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, w tym w zakresie ochrony danych osobowych • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych

 • Word, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, w tym umiejętność formułowania pism.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania

 • rozpatrzeniu.W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry