Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (89)
  • (9)
  • (8)
  • (6)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (93)
  • (13)
  • (10)
  • (10)
  • (8)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (96)
  • (17)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • Zobacz więcej »
  • (16)
  • (14)
  • (13)
  • (13)
  • (9)
  • (9)
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (176)
  • (173)
  • (173)
  • (173)
  • (173)
  • Zobacz więcej »
  • (173)
  • (161)
  • (161)
  • (161)
  • (161)
 • Wymiar etatu
  • (174)
  • (1)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (32)
  • (126)
  • (166)
  • (173)
  • (175)
  • Zobacz więcej »
  • (176)

176 ofert pracy dla: Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska

Sortuj według:
 • skarg zasadnych przygotowywanie projektów pism do wydziałów ustalania świadczeń wskazujących propozycje naprawienia powstałych nieprawidłowości; w sprawach pilnych wydawanie decyzjiPrzygotowywanie projektów opracowań i analiz z zakresu zaopatrzenia emerytalnego dla potrzeb kierownictwa Zakładu ...

 • się do problematyki osób niepełnosprawnych, a także do projektów informacji stanowiących wkład merytoryczny do okresowych sprawozdań rządowych z realizacji postanowień międzynarodowych dokumentów podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku

 • przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieUmiejętność sporządzania kosztorysów oraz czytania dokumentacjiUprawnienia specjalistyczne branży elektrycznejPosiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele

 • wystąpieńudział w przygotowywaniu projektów instrukcji na posiedzenia komitetów i grup roboczych w wybranych organizacjach międzynarodowych i organach UE, przygotowywaniu projektów sprawozdań z prac prowadzonych w ramach komitetów i grup roboczych wybranych organizacji międzynarodowych i organów UE w celu

 • administracyjnejZnajomość zasad techniki prawodawczejUmiejętność stosowania prawa w praktyceZnajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrymKompetencje behawioralne: umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność argumentowania, komunikatywnośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw

 • I i II instancyjnych,przygotowywanie na podstawie analizy akt postępowań dyscyplinarnych projektów postanowień, orzeczeń, decyzji w sprawach dotyczących naruszeń dyscypliny służbowej przez funkcjonariuszy Policji województwa łódzkiego w postępowaniu odwoławczym,współpraca z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi

 • i wnioskowania,dobra organizacja pracy własnej,komunikatywność,umiejętność obsługi komputera (MS Office, Lex).Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość języka angielskiego

 • poszczególnych świadczeń z tego systemu,przygotowywanie opinii do projektów aktów normatywnych opracowanych przez inne resorty oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie tematyki objętej właściwością Wydziału,współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z nadzorem

 • cywilnejDostęp do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu SamodzielnośćSkrupulatność, rzetelnośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

 • budżetowejZnajomość procedur i wytycznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UERzetelnośćOrganizacja pracy i orientacja na osiąganie celówKomunikacjaWspółpracaMyślenie analitycznePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem

 • dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości językaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie

 • przez Zamawiającego,przygotowywanie projektów umów o zamówienie publiczne,przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, w przypadku niepowołania komisji przetargowej,sprawdzanie kompletności oraz poprawności dokumentacji z przeprowadzonych postępowań oraz przygotowywanie dokumentacji,uczestniczenie w negocjacjach z Wykonawcami

 • materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procesu planowania budżetowego, opracowywanie projektów planów finansowych. Przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych jednostki, wprowadzanie zmian w planach finansowych.Warunki pracypraca w siedzibie urzędu praca przy komputerze powyżej 4

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaOddział w Krakowie ul. Mogilska 2531-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie działań w celu ujawnienia w księgach wieczystych

 • na środowisko oraz procedur administracyjnychumiejętność skutecznego komunikowania sięumiejętność dobrej organizacji pracy własnejumiejętność pracy zespołowejznajomość języka angielskiego na poziomie B2umiejętność obsługi programów pakietu Ms OfficePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw

 • organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celówUmiejętność współpracyKomunikatywnośćUmiejętność obsługi komputera: MS OfficePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania

 • wykonawczymi; znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; znajomość innych przepisów prawa polskiego, określających uprawnienia kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego; znajomość prawa wspólnotowego w zakresie transportu drogowego; znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi ...

 • na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postepowań przetargowych, definiowanie wymagań, opracowanie analiz oraz udział w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienie terminowej i profesjonalnej realizacji powierzonych projektów

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Projektów Inwestycyjnych Polska", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry