Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Obsługi Klienta Holenderskim Polska", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (43)
  • (8)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (47)
  • (12)
  • (11)
  • (11)
  • (7)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Kraj
  • (9)
  • (2)
 • Branża / kategoria
  • (33)
  • (32)
  • (17)
  • (14)
  • (12)
  • Zobacz więcej »
  • (10)
  • (10)
  • (10)
  • (9)
  • (8)
  • (8)
  • (7)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (101)
  • (96)
  • (96)
  • (96)
  • (96)
  • Zobacz więcej »
  • (96)
  • (52)
  • (52)
  • (52)
  • (52)
  • (2)
  • (2)
 • Wymiar etatu
  • (96)
  • (5)
 • Okres publikacji
  • (5)
  • (83)
  • (97)
  • (97)
  • (98)
  • Zobacz więcej »
  • (98)

101 ofert pracy dla: Specjalista Obsługi Klienta Holenderskim Polska

Sortuj według:
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaWarszawa, ul. Chałubińskiego 4/6Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w zakresie ustanawiania

 • klientaPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego

 • klientaPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego

 • rzetelność, myślenie analitycznePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania

 • dziennie,- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,- zagrożenie korupcją,- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu

 • administracji publicznej, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych;Obsługa merytoryczna procesu włączania kwalifikacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie nadawania uprawnień do certyfikacji

 • osoby niepełnosprawne. Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne ...

 • obsługi komputera: MS Office: Word, Excel,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów

 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie ...

 • na klienta/interesanta.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego

 • obowiązków spoczywających na MKiDN w ramach MF EOG /NMF.Prowadzenie rejestru kwot dotyczących korekt finansowych w projektach (tabela „kwoty wycofane" i tabela „kwoty odzyskane”), w celu realizacji obowiązków spoczywających na MKiDN w ramach MF EOG /NMF.Obsługa wewnętrznego systemu SOK - Systemu Obsługi

 • dokumentacji,organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analitycznePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość języka SQL

 • Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądami, prokuraturami, archiwami państwowymi, polskimi placówkami konsularnymi, placówkami konsularnymi państw obcych, organami administracji rządowej i samorządowej, Państwową Inspekcją Pracy, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiAdokonywanie sprawdzeń i wpisów danych w Krajowym

 • znajomość orzecznictwa KIO, SO i ETS;umiejętność tworzenia dokumentacji w postępowaniach oraz obowiązujących formularzy (w tym ogłoszeń ZP);kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, komunikatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, rozwiązywanie

 • działania obejmują sprawy związane z migrantami przygotowywanie projektów pism, postanowień i zaświadczeń wydawanych cudzoziemcomWarunki pracy• praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • zasadniczego).Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Obsługi Klienta Holenderskim Polska", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry