Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds. Kontroli Jakości Warszawa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (102)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (105)
  • (2)
 • Branża / kategoria
  • (53)
  • (11)
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (107)
  • (106)
  • (104)
  • (104)
  • (104)
  • Zobacz więcej »
  • (104)
  • (83)
  • (83)
  • (83)
  • (83)
  • (1)
  • (1)
 • Wymiar etatu
  • (106)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (90)
  • (102)
  • (102)
  • (105)
  • (106)

107 ofert pracy dla: Specjalista Ds. Kontroli Jakości Warszawa

Sortuj według:
 • rozliczaniu/kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywaniu decyzji administracyjnych, znajomości ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wraz z aktami wykonawczymi ...

 • Prawo Zamówień Publicznych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wraz z aktami wykonawczymi, znajomości wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków i kontroli w ramach perspektywy finansowej 2014–2020, wysoko rozwiniętych

 • nad dokumentacją z zakresu zarządzania jakością oraz tworzenie nowej dokumentacji jakościowej: procedury, instrukcje Koordynowanie procesów opracowywania, wdrażania i wykonania procedur kryzysowych Odpowiedzialność za system zewnętrznych audytów jakości oraz audytów dostawców i kooperantów Kreowanie

 • poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Starszego Specjalisty ds. Serwisu sprzętu medycznego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Instalację i uruchomienie sprzętu u Klienta Wykonywanie przeglądów technicznych, kontroli pracy urządzeń Przeprowadzanie diagnozy i opracowywanie właściwego

 • Specjalisty) doświadczenia zawodowego, umiejętności analitycznego myślenia i swobodnego wyrażania myśli na piśmie, wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych. Dodatkowo mile widziane (wymagania pożądane): doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywania decyzji

 • kontroli w zakresie ww. branż.Przygotowywanie projektów opinii Głównego Inspektora JHARS odnośnie przetworów pochodzenia roślinnego ubiegających się o przyznanie znaku „Poznaj Dobrą Żywność”. Przygotowywanie pod względem merytorycznym szkoleń w zakresie jakości handlowej ww. grup artykułów

 • jakości ścieków lub wody przeznaczonej do spożycia przez ludzipozostałe wymagania niezbędne:Znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków i jej aktów wykonawczychZnajomość dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludziZnajomość

 • wywiązywanie się Wykonawców z dodatkowych zobowiązań umownych w celu zabezpieczenia interesów GUS,prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentów potwierdzających sposób prowadzenia kontroli i realizacji umów w celu udokumentowania rzetelnego i prawidłowego prowadzenia kontroli,prowadzenie rejestru umów

 • i kontroli ruchu osobowego w obiektach Ministerstwa.Przetwarzanie i archiwizacja danych z systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MSZ w celu przekazania ich – uprawnionym do dokonywania sprawdzeń – komórkom organizacyjnym Ministerstwa.Weryfikacja i analiza ewidencji kart typu „Wizyta”, „Zastępcza ...

 • dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, wniosków o ukaranie, zawiadomień i innych pism procesowych;Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykraczania ujawnione w związku z prowadzeniem kontroli

 • metanu oraz współpraca w tym zakresie z Komisją Zasobów KopalinUdzielanie wyjaśnień i konsultacji podmiotom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż w zakresie procedur koncesyjnychNadzorowanie i kontrola działalności przedsiębiorców

 • i kontrola budżetu wsparcia, kontrolowanie realizacji zadań, rozliczanie np. finansowe i podsumowywanie wyników wsparcia,ocena i wybór projektów do wsparcia, w tym: opracowywanie i aktualizowanie kryteriów wyboru projektów, formalna i merytoryczna ocena projektów, przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień ...

 • praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,-permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach),- zagrożenie korupcją,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury: w godz. 8.00 – 18.00 przy bezpośredniej obsłudze klienta ...

 • w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.Zagrożenie korupcją. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

 • utrzymaniem i rozwojem istniejących rozwiązań w obszarze wsparcia czynności kontrolnych;Weryfikacja zapisów kontrolnych w procesie Ręcznej Weryfikacji Zdarzeń w systemie kontroli poboru opłat;Uczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz porozumień

 • utrzymaniem i rozwojem istniejących rozwiązań w obszarze wsparcia czynności kontrolnych;Weryfikacja zapisów kontrolnych w procesie Ręcznej Weryfikacji Zdarzeń w systemie kontroli poboru opłat;Uczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz porozumień

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds. Kontroli Jakości Warszawa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry