Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds. Kontroli Jakości Warszawa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (93)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (93)
 • Branża / kategoria
  • (36)
  • (11)
  • (10)
  • (7)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (93)
  • (90)
  • (88)
  • (88)
  • (88)
  • Zobacz więcej »
  • (88)
  • (68)
  • (68)
  • (68)
  • (68)
  • (4)
  • (4)
 • Wymiar etatu
  • (90)
  • (3)
 • Okres publikacji
  • (19)
  • (63)
  • (80)
  • (83)
  • (87)
  • Zobacz więcej »
  • (91)

93 oferty pracy dla: Specjalista Ds. Kontroli Jakości Warszawa

Sortuj według:
 • dotyczących jakości, prowadzenie kontroli jakości u dostawców na terenie Europy, Azji i innych krajów zgodnie z poleceniem służbowym. Od kandydatów oczekujemy: znajomości branży odzieżowej, wiedzy na temat technologii produktów tekstylnych, zdolności analitycznych oraz dobrej znajomość programu MS Excel ...

 • Specjalista ds. jakościUmowa na zastępstwoMiejsce pracy: Warszawa, ul. Karczunkowska Zakres głównych zadań realizowanych na stanowisku: Realizacja zadań związanych z terminową, wysokonakładową produkcją o odpowiedniej jakości, Przygotowywanie instrukcji jakościowych, Prowadzenie prób Poszukujemy kandydata na stanowisko ...

 • do dostępu do KSI,współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań oraz informacji statystycznych i analitycznych dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora BWiIK i jego Zastępców,monitorowanie jakości danych wprowadzanych przez organy uprawnione do SIS

 • opieki medycznejWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe– reprezentowanie urzędu na zewnątrz– praca w terenie– prowadzenie kontroliKandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący

 • zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), w tym w szczególności dotyczących: kwalifikowalności podatku VAT i ustawy o VAT , systemu instytucjonalnego, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej

 • pracowników.Ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, kontrola realizacji wniosków, sporządzanie statystycznych kart wypadków oraz odpowiedniej dokumentacji w celach odszkodowawczych. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka

 • i opiniowanie dokumentów otrzymywanych z innych urzędów centralnych i instytucji krajowych i zagranicznych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,opracowywanie wewnętrznych procedur i instrukcji związanych z wydawaniem zezwoleń i prowadzeniem kontroli w obiektach jądrowych.Warunki pracyCo

 • wniosków do DNKiS o przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizacje zadań w ramach programów polityki zdrowotnej,opracowywanie protokołów zakończenia realizacji programów polityki zdrowotnej i raportów końcowych z realizacji programów polityki

 • doświadczenia zawodowegow obsłudze prawnej lub w stosowaniu przepisów prawapozostałe wymagania niezbędne:Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych do ustawyZnajomość rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli

 • Rządowej i Biurem Budżetowo – Finansowym;prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem finansowym kosztów eksploatacyjnych dotyczących zajmowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obiektów, w tym kontrola rachunków pod względem merytorycznym, opis merytoryczny dowodów księgowych dotyczących

 • dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji,współpracowanie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA ...

 • podatkowych, innych instytucji (m. in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego), resortów, jednostek organizacyjnych oraz organów podatkowych z pozostałych państw członkowskich UE w zakresie procedur szczególnych.Współpracowanie z innymi administracjami

 • ustawowych,wspieranie innych stanowisk pracy w departamencie w zakresie wykonywania kontroli lub prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie naruszenia warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami albo wpisem do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub warunków udzielonych koncesji w zakresie paliw

 • urządzeń naziemnych oraz zapewniania służb CNS.Udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat.Opiniowanie projektów instrukcji operacyjnych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, lotnisk, lądowisk i operatorów lotniczych.Udział w procesie przydzielania częstotliwości radiowych

 • pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego oraz kontroli

 • dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie przygotowywanie dokumentacji do kontroli projektów kontakt z Instytucją Finansującą w sprawie projektu; przygotowywanie pism oraz oświadczeń na każdym etapie realizacji i rozliczania projektu dbanie o porządek w dokumentacji związanej z projektem ...

 • planów rotacji.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe2. Zagrożenie korupcją.3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds. Kontroli Jakości Warszawa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry