Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista Ds. Funduszy Europejskich", w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (70)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (57)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (74)
  • (72)
  • (72)
  • (72)
  • (72)
  • Zobacz więcej »
  • (72)
  • (68)
  • (68)
  • (68)
  • (68)
  • (1)
  • (1)
 • Wymiar etatu
  • (72)
  • (1)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (3)
  • (51)
  • (74)
  • (74)
  • (74)
  • Zobacz więcej »
  • (74)

74 oferty pracy dla: Specjalista Ds. Funduszy Europejskich lokalizacja: Mazowieckie

Sortuj według:
 • główny specjalista

  Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... jednego typu do szkoły innego typu albo do szkoły tego samego typu.Uczestniczy w przygotowaniu wkładu merytorycznego do raportów krajowych i opracowań międzynarodowych dotyczących rozwoju doradztwa zawodowego, opiniuje dokumenty europejskie oraz bierze udział w opracowywaniu stanowiska merytorycznego

 • starszy specjalista

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... na klienta/interesanta, myślenie analityczne.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweUkończone studia podyplomowe z zakresu legislacji lub prawa europejskiego albo status

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... stanowiska tj. zadań związanych finansami publicznymi Analizowanie stanu i potrzeb w zakresie współpracy resortu z Polskim Centrum Akredytacji oraz przekazywanie informacji o zdarzeniach związanych z akredytacją i autoryzacją jednostek oceny zgodności Monitorowanie planów i programów prac europejskich

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022Znajomośc Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej Znajomość Ustawy o finansach publicznychZnajomość struktury

 • młodszy specjalista

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... pracyniezbędnewykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość przepisów ustawy o wyrobach medycznych oraz towarzyszących rozporządzeńZnajomość europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych Znajomość przepisów regulujących postępowania

 • starszy specjalista

  Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

  Radom, mazowieckie

  ... zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo

 • główny specjalista

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Urzędu oraz na platformie zakupowej) w celu zapewnienia zgodności stosowanej procedury z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, w tym organizowanie i koordynowanie prac komisji ...

 • starszy specjalista

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... Farmaceutyczny ul. Senatorska 1200-082 Warszawa z dopiskiem „Starszy specjalista - inspektor ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Wytwarzaniem Produktów Niesterylnych ...

 • główny specjalista

  Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... w celu ustanowienia spójnych wytycznych i standardów dotyczących integracji danych statystycznych z danymi przestrzennymi,koordynacja prac związanych z udziałem Urzędu w projektach i inicjatywach dotyczących informacji geoprzestrzennej na szczeblu krajowym i w ramach Unii Europejskiej w celu dostosowania

 • główny specjalista

  Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... języka angielskiego na poziomie B1znajomość ustawy o statystyce publicznej,znajomość ustawy o służbie cywilnej,umiejętność obsługi komputera (MS Office),znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony

 • główny specjalista

  Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... z przepisami prawa oświatowego i zapewnienia odpowiedniego poziomu poinformowania społeczeństwa.Opiniuje projekty aktów prawnych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i rządowych, analizuje wpływające do departamentu projekty dokumentów europejskich, w tym w języku angielskim.Uczestniczy w tworzeniu przepisów

 • główny specjalista

  Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... ochrony danych osobowychPoświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”.Znajomość: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

 • główny specjalista

  Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... informacyjna i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

 • główny specjalista

  Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... analizowanie planowanych zmian prawnych, • tworzenie bazy wiedzy, • przekazywanie informacji zainteresowanym, • monitorowanie baz, • zgłaszanie propozycji przepisów krajowych do oceny i notyfikacji do instytucji Unii Europejskiej.Zadanie 3: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym m.in.: • zgłaszanie

 • główny specjalista

  Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... lub w organach wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej związanej ze współpracą międzynarodową, lub w jednostkach sektora finansów publicznych;pozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów prawa międzynarodowego i europejskiego w zakresie postępowań rodzinnych; bardzo dobra znajomość polskiego

 • główny specjalista

  Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... sprawiedliwości lub administracji publicznej związanej ze współpracą międzynarodową, lub w jednostkach sektora finansów publicznychpozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów prawa międzynarodowego i europejskiego w zakresie postępowań rodzinnych; bardzo dobra znajomość polskiego prawa rodzinnego

 • główny specjalista

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... przygotowania sprawozdań, analiz, wystąpień oraz stanowisk, obsługi skarg i wniosków, a także opracowywania odpowiedzi dla Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego ;Realizuje zadania w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących prac prowadzonych przez Pion Krajowego Systemu Poboru Opłat ...

 • starszy specjalista

  Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... i własnoręcznie podpisane. CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista Ds. Funduszy Europejskich", w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry