Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista Ds. Funduszy Europejskich", w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (48)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (40)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (54)
  • (52)
  • (52)
  • (52)
  • (52)
  • Zobacz więcej »
  • (52)
  • (51)
  • (51)
  • (51)
  • (51)
 • Wymiar etatu
  • (52)
  • (2)
 • Okres publikacji
  • (4)
  • (33)
  • (54)
  • (54)
  • (54)
  • Zobacz więcej »
  • (54)

54 oferty pracy dla: Specjalista Ds. Funduszy Europejskich lokalizacja: Mazowieckie

Sortuj według:
 • specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/praca-w-ministerstwie-MIIR lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 8004, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel. (22) 273 88 59Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.Kandydaci

 • główny specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/praca-w-ministerstwie-MIIR lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 79 33, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel. (22) 273 88 58.Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja

 • specjalista

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Warszawa, mazowieckie

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Wydziale Planowania Wieloletniego, Departament Budżetu i Projektów UEGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53Zakres zadań wykonywanych

 • specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIROświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... stanowiących podstawę absorpcji środków europejskich.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka ...

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... w zakresie kontroli i nieprawidłowości, o finansach publicznych w zakresie zwrotu środków europejskich i wykluczenia beneficjenta, Ordynacja podatkowa część IIIznajomość zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 2014-2020 w zakresie: procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń ...

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... 2013 (w zakresie części IV – przepisy ogólne mające zastosowanie do funduszy polityki spójności i EFMR)znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 w zakresie interwencji realizowanej przez MEN (działania 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15)znajomość krajowych wytycznych w zakresie

 • główny specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... wymagania niezbędne:wiedza z zakresu wspierania przedsiębiorczości w ramach programów finansowanych z funduszy UE znajomość języka angielskiego na poziomie B2umiejętność obsługi pakietu MS Officeorganizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... transgranicznej i zorganizowanej oraz ochroną interesów finansowych Polski i UE. Realizowanie projektów dedykowanych Krajowej Administracji Skarbowej finansowanych ze środków pomocowych m.in. z mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, funduszy

 • specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... organizacyjnejZnajomość rynków finansowych, w tym w szczególności sektora bankowego Znajomość prawa wspólnotowego i działania instytucji Unii Europejskiej Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii i analizy ekonomicznejZnajomość zasad techniki legislacyjnejUmiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawaUmiejętność

 • specjalista

  Komenda Główna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... składania dokumentów: Komenda Główna Policji Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Wydział Organizacji Policjiul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa z dopiskiem na kopercie w liście motywacyjnym „specjalista /BF-WZPiFP/S/1/BKGP 2/20 ...

 • specjalista

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawieul. Batycka 110A00-716 WarszawaZ dopiskiem: "Specjalista BF ...

 • specjalista

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... pochodzących z funduszy spójności i innych mechanizmów finansowych UE (MF EOG) w ramach projektów pomocowych realizowanych przez CLB;Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, pozyskiwaniem i monitorowaniem realizacji wydatków na: PMŚ pochodzących ze środków NFOŚiGW pozyskiwanych za pośrednictwem rezerwy

 • specjalista

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... komputerowych: narzędzi GIS (np. ArcGIS)Znajomośc obsługi baz danychZnajomość metod statystycznychOgólna wiedza na temat struktur Unii EuropejskiejDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów

 • specjalista

  Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... z zakresu funkcjonowania organów Unii EuropejskiejDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższegoKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka

 • specjalista

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... przechowywania oraz obrotu i stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekurskorów kategorii 1)Znajomość Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad

 • specjalista

  Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowuje i prowadzi postępowania o dokonanie zakupu na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowanych ze środków Unii EuropejskiejBierze udział w pracach zespołów zakupowych w celu przeprowadzenia

 • specjalista

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... osobowy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe profilowe: administracja, zarządzanie lub pokrewnedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 2 lata doświadczenia zawodowegow obszarze administracjipozostałe wymagania niezbędne:Wiedza z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista Ds. Funduszy Europejskich", w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry