Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista Ds. Funduszy Europejskich", w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (44)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (38)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (50)
  • (50)
  • (50)
  • (50)
  • (50)
  • Zobacz więcej »
  • (50)
  • (46)
  • (46)
  • (46)
  • (46)
 • Wymiar etatu
  • (49)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (36)
  • (47)
  • (50)
  • (50)
  • Zobacz więcej »
  • (50)

50 ofert pracy dla: Specjalista Ds. Funduszy Europejskich lokalizacja: Mazowieckie

Sortuj według:
 • na poziomie B2znajomość technik i metod badawczych wykorzystywanych w ewaluacjiwiedza z zakresu wdrażania funduszy UE umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne Posiadanie obywatelstwa

 • doświadczenia zawodowegow obszarze funduszy unijnychpozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur, wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień

 • ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 2 lata doświadczenia zawodowegow pracy w obszarze wdrażania programów finansowanych ze środków funduszy europejskichpozostałe wymagania niezbędne:znajomość krajowych aktów prawnych związanych z wdrażaniem krajowych

 • i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów/materiałów/informacji w celu usprawnienia danego obszaru w zakresie wybranych spraw wynikających z programów prac instytucji UE, w tym: - identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc ...

 • niezbędne:• znajomość języka angielskiego na poziomie C1, ze znajomością terminologii prawniczej• bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej, w tym procesu decyzyjnego• organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność ...

 • analizowanie planowanych zmian prawnych, tworzenie zestawień/raportów oraz przekazywanie informacji zainteresowanym, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym,­udział w procesie międzynarodowej współpracy Ministerstwa w obszarze niepełnosprawności, wynikającej z członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 • bezpieczeństwa dostaw gazuWspółpraca w przygotowywaniu instrukcji w zakresie problematyki gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wkładów do instrukcji, a także branie udziału w pracach organów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowychPrzygotowywanie spotkań ...

 • Głównego Lekarza Weterynarii w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości,uczestniczy w kontrolach doraźnych, oceniając w szczególności przestrzeganie w przez organy Inspekcji Weterynaryjnej podległe GLW przepisów ustrojowych i proceduralnych,opracowuje projekty umów cywilnoprawnych

 • obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe pożądana znajomość obsługi systemu informatycznego Fundusz Pro lub innego

 • ze środków europejskich (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia

 • komunikacji pisemnej i interpersonalnejUmiejętność współpracyPozytywne podejście do klientaZdolność analitycznego myśleniaPosiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów

 • o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, kpa, kcUmiejętności: samodzielność, umiejętność pracy w zespole, negocjacji, komunikatywność, odporność na stresZnajomość obsługi programu Microsoft OfficePosiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej

 • budżetowej oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie programów i projektów współfinansowanych ze środków UEObsługa i ewidencja finansowo-księgowa dla środków europejskich Przygotowywanie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej na realizację projektów UE oraz wniosków o zapewnienie

 • analitycznego myśleniaKreatywnośćPosiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej

 • staranność i precyzja w wykonywaniu zadań, umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy.Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają

 • Prawo zamówień publicznych.Znajomość ustawy o służbie cywilnej.Rzetelność.Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia

 • i remontowych w specjalności konstrukcyjno - budowlanejPosiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium

 • B2),Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychZnajomość kodeksu pracy (dział I i II)Znajomość przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących pomocy publicznejKomunikatywnośćUmiejętność współpracyUmiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista Ds. Funduszy Europejskich", w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry