Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista Ds. Środków Trwałych", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (55)
 • Branża / kategoria
  • (39)
  • (8)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (55)
  • (51)
  • (51)
  • (51)
  • (51)
  • Zobacz więcej »
  • (51)
  • (48)
  • (48)
  • (48)
  • (48)
 • Wymiar etatu
  • (55)
 • Okres publikacji
  • (5)
  • (35)
  • (53)
  • (55)
  • (55)
  • Zobacz więcej »
  • (55)

55 ofert pracy dla: Specjalista Ds. Środków Trwałych lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • główny specjalista

  Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... i wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz badania środków trwałych i nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw, współpracuje w analizie rocznego badania bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstw niefinansowych, współpracuje w przygotowaniu koncepcji i opracowaniu zestawu tablic z wynikami badania ...

 • starszy specjalista

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... Administracyjno—Finansowego o środki finansowe niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań w ramach Projektu oraz występowanie o składanie wniosków o zapewnienie finansowania i uruchomienie środków z rezerwy celowej; koordynowanie występowania o: wykonanie tłumaczeń, zamawianie biletów lotniczych i rezerwacje miejsc

 • starszy specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie

 • specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... z realizacji wydatków budżetowych w uzgodnieniu z wydziałami zaopatrującymi w ramach limitów przyznanych dysponentom środków budżetowych, Przygotowuje raporty analityczne z zakresu realizacji budżetu jednostki, Uczestniczy w tworzeniu oraz weryfikacji planu finansowego jednostki dot. przedsięwzięć finansowych

 • specjalista

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... ich do realizacji Prowadzi nadzór merytoryczny w zakresie wydatków majątkowych związanych z realizacją zakupów inwestycyjnych Opracowuje umowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu Ministra Zdrowia, w celu ich nadzoru i realizacji Przygotowuje propozycje podziału środków budżetowych na zakupy

 • specjalista

  Urząd Statystyczny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... ich rodzin, organizuje pomoc rzeczową i finansową, organizuje działalność sportowo-rekreacyjną (wycieczki, rajdy, turnieje sportowe) oraz kulturalno-oświatową, prowadzi ewidencję wydatków z funduszu socjalnego oraz na bieżąco monitoruje wydatki, przygotowuje dokumentację związaną z wydatkowaniem środków

 • specjalista

  Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... na stanowisku pracy: Dokonuje analizy, weryfikacji i oceny danych niezbędnych do realizacji podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dot. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w celu dostarczenia ministrowi właściwemu ds. finansów

 • specjalista

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowegow zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu państwa lub doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z realizacją projektów promocyjnych. pozostałe wymagania niezbędne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1, znajomość

 • specjalista

  Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe krajowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego

 • specjalista

  Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... środków transportu publicznego lub samochodów służbowych w tym wyjazdy służbowe związane z przeprowadzanymi kontrolami. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich

 • specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... dla pracowników ministerstwa i ocenia ich efektywność. Koordynuje proces dokonywania zakupów ze środków publicznych w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Finansów, w celu realizacji ich potrzeb szkoleniowych. Projektuje zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

 • specjalista

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... pracy oraz aktów wykonawczych, głównie w zakresie dotyczącym finansowania zadań ze środków FP znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i aktów wykonawczych znajomość ustawy o finansach publicznych, głównie w zakresie dotyczącym państwowych funduszy celowych znajomość

 • specjalista

  Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... o finansach publicznych w zakresie wykonywania budżetu środków europejskich znajomość ustawy prawo zamówień publicznych znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 („rozporządzenie w sprawie EFS ...

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... pochodzących z budżetu UE. Opracowuje projekt ustawy budżetowej w zakresie wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Opiniuje projekty aktów prawnych, przygotowuje projekty pism dotyczących interpretacji lub/i stosowania obowiązujących

 • starszy specjalista

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... przeprowadza analizy biznesowe dla procesów w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista Ds. Środków Trwałych", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry