Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Zamówień Publicznych Warszawa Mazowieckie Warszawa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (151)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
 • Region
  • (152)
 • Branża / kategoria
  • (124)
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (152)
  • (149)
  • (149)
  • (149)
  • (149)
  • Zobacz więcej »
  • (149)
  • (145)
  • (145)
  • (145)
  • (145)
 • Wymiar etatu
  • (146)
  • (4)
  • (2)
 • Okres publikacji
  • (9)
  • (93)
  • (147)
  • (151)
  • (151)
  • Zobacz więcej »
  • (152)

152 oferty pracy dla: Specjalista Ds Zamówień Publicznych Warszawa Mazowieckie Warszawa

Sortuj według:
 • Specjalista / Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych

  Centrum Nauki Kopernik

  Warszawa, mazowieckie

  ... prawnicze lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych; bardzo dobra znajomość pakietu Office; wysokie umiejętności organizacyjne; samodzielność, dokładność i sumienność. Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; uczestnictwo w ambitnych projektach nowoczesnej instytucji kultury; możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych; nowoczesne biuro zlokalizowane przy stacji ...

 • główny specjalista

  Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... komputerowymiDoświadczenie w zarządzaniu kontami i uprawnieniami użytkownikówWiedza o systemie zamówień publicznychAsertywnośćRadzenie sobie ze stresemDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów

 • specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych ...

 • specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... wraz z przedmiarami i kosztorysami,przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestniczenie w komisji przetargowej,pozyskiwanie i kompletowanie

 • specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia w zakresie zamówień publicznych,Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-28Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego

 • specjalista

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.pozostałe wymagania niezbędne:Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się

 • specjalista

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia

 • specjalista

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawieul. Sienkiewicza 3, 00-015 WarszawaSekretariat pok. 212 z dopiskiem „Oferta pracy SI ...

 • specjalista

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi Znajomość geodezyjnych programów użytkowychUmiejętność obsługi komputera w zakresie MS OfficePrawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

 • specjalista

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Warszawa, mazowieckie

  ... eksploatacji dróg,przygotowywanie materiałów i współuczestniczenie w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne,współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Zespołem ds. Środowiska oraz podmiotami

 • specjalista

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Warszawa, mazowieckie

  ... pracyniezbędnewykształcenie: wyższe techniczne lub prawne lub administracyjnedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 1 rok doświadczenia zawodowegow administracji publicznej lub w branży drogowej lub związanej ze stosowaniem przepisów prawapozostałe wymagania niezbędne:Prawo jazdy kat. B;Bardzo dobra znajomość przepisów

 • starszy specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... materiałów wspomagających wdrażanie nowelizacji aktów prawnych i wytycznych z zakresu zamówień publicznych,Warunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji , praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony

 • główny specjalista

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... organizacyjnymi w zakresie prowadzonych postępowań odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych, z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania wykonawców;Udział w opracowywaniu i aktualizacji

 • starszy specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych

 • specjalista

  Kuratorium Oświaty w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... lub prawo;doświadczenie zawodowe: na stanowisku zajmującym się komunikacją społeczną lub na stanowisku administracyjnym;doświadczenie zawodowe udzielania informacji publicznej;znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce

 • specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.),Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu

 • specjalista

  Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomuKopie dokumentów potwierdzających powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Zamówień Publicznych Warszawa Mazowieckie Warszawa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry