Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Unijnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (12)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (12)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (21)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (23)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • Zobacz więcej »
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
 • Wymiar etatu
  • (23)
 • Okres publikacji
  • (4)
  • (14)
  • (22)
  • (23)
  • (23)
  • Zobacz więcej »
  • (23)

23 oferty pracy dla: Specjalista Ds Unijnych

Sortuj według:
 • Podstawowe zadania/ obowiązki - stworzenie nowego podmiotu działającego w branży nieruchomości - budowa zespołu kilku specjalistów ds. nieruchomości (rozdzielanie zadań, kontrola, pomoc w wykonywaniu zadań, szkolenia wewnętrzne) - spotkania z kluczowymi partnerami i Klientami - realizacja wielu różnorodnych zadań na rynku nieruchomości. Podnajem / flipy / standadowe usługi pośrednictwa / zarządzanie najmem itd ...

 • na posiedzeniach grup roboczych Rady UE, COREPER, Rady UE, - analiza stanowisk innych państw członkowskich UE, prezentowanych na posiedzeniach grup roboczych Rady UE, KE, COREPER, - inicjowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami unijnymi, w szczególności z Radą UE, Komisją Europejską i Parlamentem

 • oraz wyposażenia, uzgadniania stanu środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie rocznych sprawozdań o stanie ruchu środków trwałych do Głównego Urzędu Statystycznego,Zamawianie środków finansowych i rozliczanie wydatków w ramach projektów unijnych,Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń krajowych i zagranicznych

 • publicznych,znajomość analizy finansowej i ekonomicznej,znajomość zasad finansowania zadań ze środków krajowych i unijnych,znajomość zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego

 • do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa z dopiskiem: „Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej - Ogłoszenie Nr 42929" ...

 • lub modyfikacje istniejących przepisów oraz oceny skutków regulacji w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczy w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego w celu zapewnienia odpowiednich warunków prawnych do wykonywania zadania, o którym mowa w pkt 1; opracowuje

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Zespole ds. Monitoringu Finansowego w Departamencie Budżetu i Projektów UnijnychGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 00-874 Warszawa, ul. Wronia

 • lub monitoringu przyrodniczego wykonywanego w oparciu o metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,doświadczenie w realizacji projektu finansowanego z zewnętrznych środków krajowych lub unijnych.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów

 • analizowanie uwag Komisji Europejskiej do sprawozdań z realizacji programu, organizowanie i uczestnictwo w grupach/ zespołach dotyczących sprawozdawczości na szczeblu unijnym i krajowym, analizowanie i wprowadzanie danych dotyczących programu do systemu informatycznego Komisji Europejskiej, przeprowadzanie

 • przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłaćpocztą na adres podany w ogłoszeniu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopraca przy pozyskiwaniu i/lub rozliczaniu funduszy unijnych i środków z innych zagranicznych źródeł

 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, samodzielność doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych; znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych Termin i miejsce składania ofert: Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać klikając w ...

 • posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomuKopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze monitorowania lub wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych (dokumenty zawierające informacje

 • dotyczących pomocy publicznej, problematyki integracji europejskiej, problematyki funduszy strukturalnych, prawa unijnego w zakresie pomocy publicznejZnajomość języka angielskiego na poziomie B2Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie, skuteczna komunikacjaPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie

 • pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów i jednorazowego świadczenia według prawa polskiego i unijnego na podstawie gromadzonej dokumentacji,Warunki pracyCzynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów

 • roboczych opracowujących dokumenty na szczeblu Unii Europejskiej wpisujących się w realizację zadań Unijnej strategii różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. i koordynowanie pracy nad tymi dokumentami w krajuWarunki pracy• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań ...

 • pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów i jednorazowego świadczenia według prawa polskiego i unijnego na podstawie gromadzonej dokumentacjiwspółpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych

 • pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów i jednorazowego świadczenia według prawa polskiego i unijnego na podstawie gromadzonej dokumentacji,Warunki pracyCzynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów

 • rachunkowości, prawa podatkowego oraz umiejętność praktycznego ich stosowania, wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym, samodzielności, decyzyjności, chęci do nauki i rozwoju w obszarze finansowej obsługi projektów unijnych, dociekliwości i konsekwencji w analizie i rozwiązywaniu problemów, zdolności

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Unijnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry