Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Rozliczania Środków Funduszy Ue", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (14)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (14)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (15)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • Zobacz więcej »
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
 • Wymiar etatu
  • (18)
 • Okres publikacji
  • (5)
  • (14)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • Zobacz więcej »
  • (18)

18 ofert pracy dla: Specjalista Ds Rozliczania Środków Funduszy Ue

Sortuj według:
 • oraz wyposażenia biurowego zakupionego ze środków pomocy technicznej POIiŚ oraz monitorowanie jego wykorzystania; monitorowanie przestrzegania przez komórki merytoryczne pośrednio zaangażowane w realizację projektu PT POIiŚ obowiązków beneficjenta w zakresie info-promo;uczestnictwo w codziennej analizie działań

 • projektami -- realizacja projektu pn. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand, Poddziałanie 3.3.2 PO IR  odbiór prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu  rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie wniosków o płatność/ sprawozdań ...

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 82, 50-441 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wspieranie prac

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ) znajomość przepisów dotyczących funduszy europejskich w zakresie wykonywanych zadańumiejętność obsługi systemu informacji prawnej Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne

 • pożyczek, monitorowaniu, kontroli i audycie realizacji zamkniętych programów dotyczących dokapitalizowania funduszy zwrotnych (fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych), współpracy z uczestnikami ekosystemu rozwoju startupów i twórczym identyfikowaniu ich potrzeb, współpracy z instytucjami

 • Komenda Wojewódzka Policji w KrakowieKomendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie i koordynowanie działań

 • danych)umiejętność analizy i syntezy informacji komunikatywność i umiejętność współpracy w zespolePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowestudia podyplomowe z zakresu funduszy

 • i analizy statystyczne dotyczące postępu we wdrażaniu programów, w tym PO liŚ, w celu monitorowania efektów programów.Obsługuje informatyczne narzędzia wspomagające monitorowanie wykorzystania środków w ramach wdrażanych programów (m.in.SL 2014-2020), w celu efektywnej realizacji zadań.Współpracuje

 • z zakresu przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnychZnajomość zasad audytu i kontroli w oparciu o COBITZnajomość międzynarodowych standardów audytu IIA/CISAZnajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznePosiadanie wiedzy w zakresie

 • informatycznychWiedza z zakresu przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnychZnajomość zasad audytu i kontroli w oparciu o COBITZnajomość międzynarodowych standardów audytu IIA/CISAZnajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznePosiadanie wiedzy

 • obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie,przeszkolenie z zakresu pomocy technicznej oraz funduszy

 • POBYT v.2, obsługi CMSZnajomość innego, poza językiem angielskim, języka UE na poziomie B1Znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa karnego, pomocy społecznej, prawa cudzoziemcówDokumenty i oświadczenia niezbędne:List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje

 • FallWork Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6231. Dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie II. Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe Minimum rok doświadczenia zawodowego Dobra znajomość zagadnień ...

 • ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2Znajomość zagadnień dot. funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnościZnajomość ustawy o statystyce

 • do nadzorowanych podmiotów w celu realizacji funkcji kontrolnych nad wydatkowaniem środków publicznych.Udział w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych oraz ich założeń obowiązujących w zakresie sportu dla wszystkich oraz opiniowanie i opracowywanie uwag do projektów aktów prawnych w celu zapewnienia

 • rozliczaniu/kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywaniu decyzji administracyjnych, znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wraz z aktami wykonawczymi ...

 • w tym rozliczania projektów; b) weryfikacja i rekomendowanie wniosków o płatność; c) weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów; d) przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących zakresu wdrażanego poddziałania; e) planowanie i sprawozdawczość; f) II. Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe Doświadczenie zawodowe w pracy w IZ, IP lub IW w ...

 • Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Rozliczania Środków Funduszy Ue", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry