Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Rozliczania Środków Funduszy Ue", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (14)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (19)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (23)
  • (23)
  • (23)
  • (23)
  • (23)
  • Zobacz więcej »
  • (23)
  • (22)
  • (22)
  • (22)
  • (22)
 • Wymiar etatu
  • (23)
 • Okres publikacji
  • (3)
  • (15)
  • (22)
  • (23)
  • (23)
  • Zobacz więcej »
  • (23)

23 oferty pracy dla: Specjalista Ds Rozliczania Środków Funduszy Ue

Sortuj według:
 • wyników w formie raportów dla Klienta Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie dla Klientów Udział w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków UE Weryfikacja realizacji projektu z wytycznymi, nadzór nad zgodnością realizacji projektu z budżetem, sprawozdawczość, audyt, współpraca WYMAGANIA Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość Zdolność ...

 • oraz analizowaniem i monitorowaniem wykonania planu finansowego Departamentu w zakresie środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym koniecznych korekt planu zamówień publicznych.Prowadzi sprawy związane z planowaniem i monitorowaniem wykonania budżetu zadaniowego GIOŚ w zakresie pozycji 12.1.3.1 „Państwowy

 • Ministerstwo Infrastruktury w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Wydziale Inwestycji Drogowych w Departamencie Dróg Publicznychul. Chałubińskiego 4/6Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Monitorowanie rzeczowego przygotowania

 • motywacyjnym:„Specjalista ds. kompetencji/MC/DODiRK/WKC/5.1 ...

 • szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...

 • publicznych,znajomość analizy finansowej i ekonomicznej,znajomość zasad finansowania zadań ze środków krajowych i unijnych,znajomość zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego

 • z niepełnosprawnościamiInformacja o metodach naboru:etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnychetap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzyetap III – rozmowy kwalifikacyjneStanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Wydziale Mobilności i Współpracy Ponadnarodowej w Departamencie Europejskiego Funduszu SpołecznegoWarszawa, ul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • i umów o dotację z instytucją pośredniczącą, projektów wniosków o zapewnienie finansowania i o uruchomienie środków rezerwy celowej,opiniowanie i proponowanie zmian w zakresie obowiązujących funkcji i procedur w ramach PO PŻ.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu

 • rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RPZnajomość przepisów dotyczących kosztów egzekucji ...

 • zawodowegow obszarze funduszy unijnychpozostałe wymagania niezbędne:wiedza na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (typy, charakterystyka, nazwy Programów),znajomość języka angielskiego poziom B2,wiedza z zakresu wdrażania projektów pomocy technicznej,umiejętność obsługi pakietu MS Office ...

 • na stanowisko starszy specjalista” w dni robocze w godzinach od 7.30 – 15.30. Ostateczny termin dostarczania ofert upływa w dniu 08 marca 2019 r. Oferty niekompletne lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys / list motywacyjny oraz każde z oświadczeń powinno być opatrzone datą

 • aplikacyjnych, koordynowanie działań podejmowanych poprzez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne KWP w Łodzi w celu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych oraz współpraca z Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Wdrażającą w celu prawidłowej realizacji. Sporządzanie wniosków o płatność oraz sprawozdań

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Regionalnej, Departament Monitorowania Pomocy PublicznejUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówpl. Powstańców Warszawy

 • Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu zatrudni na stanowisko: Specjalista ds. koordynacji projektów Zakres obowiązków: Sporządzanie wniosków o płatność w system SL 2014, monitorowanie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, jej zgodności z wszystkimi działaniami w projekcie Termin i miejsce składania ofert: Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać klikając w przycisk ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw audytu systemów informatycznych wspomagających wdrażanie programów operacyjnych/funduszy w Wydziale Audytu X, Departament Audytu Środków Publicznych (jednostka

 • funduszy europejskich,pozostałe wymagania niezbędne:znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie,wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych,znajomość ustawy o finansach

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Rozliczania Środków Funduszy Ue", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry