Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Prawnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (61)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (62)
  • (10)
  • (10)
  • (5)
  • (4)
  • Zobacz więcej »
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (64)
  • (13)
  • (9)
  • (9)
  • (9)
  • Zobacz więcej »
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (111)
  • (110)
  • (110)
  • (110)
  • (110)
  • Zobacz więcej »
  • (110)
  • (99)
  • (99)
  • (99)
  • (99)
  • (9)
  • (9)
 • Wymiar etatu
  • (102)
  • (9)
 • Okres publikacji
  • (1)
  • (72)
  • (97)
  • (102)
  • (107)
  • Zobacz więcej »
  • (109)

111 ofert pracy dla: Specjalista Ds Prawnych

Sortuj według:
 • Do Twoich zadań należeć będzie: opracowywanie i opiniowanie prawnych warunków umów z kontrahentami oraz z dostawcami materiałów i usług, prowadzenie korespondencji z inwestorem, z kontrahentami oraz z organami administracji, sprawowanie kontroli nad dokumentacją dotyczącą kontraktów budowlanych ...

 • lub Radca Prawny - min. 3-letnie doświadczenie przy obsłudze podmiotów gospodarczych w obszarach prawa cywilnego i handlowego - szeroka wiedza na temat M&A, prawa cywilnego i handlowego - biegła znajomość języka angielskiego - samodzielność, duża organizacja pracy własnej, umiejętność samodzielnego

 • ruchu, prowadzi rejestry ww. osób, zamieszcza i aktualizuje na stronach BIP wykazy osób, którym stwierdzono kwalifikacje, w celu weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymogów formalno-prawnych oraz realizacji zadań urzędu w tym zakresieWspółuczestniczy w badaniach powypadkowych, w tym w opracowywaniu

 • i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenie tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje;prowadzenie kontroli

 • w celu zapewnienia ich poprawności legislacyjnej i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.Udział w przygotowaniu projektów opinii prawnych w odpowiedzi na zapytania skierowane przez pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz przez podmioty i instytucje zewnętrzne.Analiza i przygotowanie

 • specjalista

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego, zachodniopomorskie

  na stanowisku pracy:Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiskaProwadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających

 • lub wyników kalkulacji kosztów;udział w opiniowaniu i w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych BEREC) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów ...

 • Programu,współpraca w opracowywaniu informacji i sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli,opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych

 • specjalista

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego, zachodniopomorskie

  na stanowisku pracy:Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiskaProwadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających

 • o rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w pokoju 104 , pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Rekrutacja do Wydziału Termodynamiki na stanowisko Specjalisty

 • Europejskiej do sprawozdań z realizacji programu lub działań i projektów krajowych, przeprowadzanie sprawozdawczości z celów i miernikówBadanie zgodności strategii i programów (w ramach procesu koordynacji wdrażania EFS w RPO), weryfikowanie zgodności z systemem prawnym, weryfikowanie merytorycznego zakresu

 • mających na celu zainicjowanie postępowania nadzorczego (najczęściej w sprawie stwierdzenia nieważności) względem analizowanych decyzji,opiniowanie projektów aktów prawnych w celu ich weryfikacji i zapewnienia zgodności z krajowymi i unijnymi regulacjami w zakresie ocen oddziaływania

 • myślenia i biegłego redagowania pismZnajomość przepisów prawnych z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji (....) Znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychZnajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

 • pod względem formalno-prawnym dokumenty (np. wnioski o uruchomienie środków publicznych, opisy przedmiotu zamówienia, projekty istotnych postanowień umowy) składanych przez podmioty uprawnione, w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych

 • uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i innych dokumentów formalno-prawnych (Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Raport oddziaływania na środowisko)Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostki projektowe w celu stwierdzenia kompletności i zgodności pod względem

 • w KPRM oraz realizacja projektów i wydarzeń o charakterze kulturalnym.Realizacja obsługi wizyt rządowych delegacji zagranicznych w RP, krajowych spotkań, posiedzeń i konferencji od strony finansowo-księgowej zgodnie z uregulowaniami prawnymi (prawo zamówień publicznych i wewnętrzne procedury KPRM ...

 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w tym w zakresie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych,opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów

 • obywateli,uczestnictwo w procesie nowelizacji dyrektyw, opracowywania strategii w dziedzinie bhp, przygotowania stanowisk Rządu RP oraz instrukcji na posiedzenia grup roboczych KE oraz innych dokumentów dotyczących bhp w związku z członkostwem Polski w UE,­opiniowanie projektów aktów prawnych i innych opracowań ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Prawnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry