Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Prawnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (81)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (84)
  • (9)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (79)
  • (17)
  • (13)
  • (12)
  • (9)
  • Zobacz więcej »
  • (9)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (119)
  • (117)
  • (117)
  • (117)
  • (117)
  • Zobacz więcej »
  • (117)
  • (102)
  • (102)
  • (102)
  • (102)
  • (4)
  • (4)
 • Wymiar etatu
  • (116)
  • (3)
 • Okres publikacji
  • (24)
  • (78)
  • (112)
  • (115)
  • (116)
  • Zobacz więcej »
  • (117)

119 ofert pracy dla: Specjalista Ds Prawnych

Sortuj według:
 • Wymagania: wykształcenie wyższe; umiejętność obsługi oprogramowania biurowego; podstawowa znajomość języka angielskiego; dobra organizacja pracy; samodzielność, sumienność, dbałość o szczegóły; umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. Forma zatrudnienia: cały etat, umowa o pracę. Oferujemy: stabilne zatrudnienie w państwowej jednostce budżetowej na podstawie umowy o pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji ...

 • Zakres czynności przyjmowanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia na podstawie wniosku złożonego przez inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości PKP S.A., aktualizacji danych w publicznych źródłach informacji o nieruchomościach, podziałów geodezyjnych działek oraz w zakresie wykreślania i przenoszenia hipotek, a także z ...

 • legislacyjnego w obszarze przepisów technicznych, w szczególności miar i metrologii oraz systemu oceny zgodności, w tym: • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie

 • inicjowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki, należących do właściwości Prezesa Głównego Urzędu Miar,opiniowanie i udział w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych opracowywanych przez inne organy administracji publicznej,wykonywanie zadań z zakresu obsługi prawnej Kierownictwa Głównego Urzędu Miar ...

 • z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowywanie projektu odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowywanie materiałów będących informacją publiczną) • prowadzenie procedury odwoławczejProwadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie kompetencji wydziału: • opiniowanie projektów aktów prawnych

 • publicznej, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych;Obsługa merytoryczna procesu włączania kwalifikacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie nadawania uprawnień do certyfikacji kwalifikacji

 • Sprawiedliwości aktów prawnych oraz opiniowanie projektów stanowisk Rządu dot. projektów ustaw, w zakresie m.in. weryfikacji ich ocen wpływu;przygotowywanie opracowań z zakresu porównania porządków prawnych krajów Unii Europejskiej, celem określenia możliwości stosowania przyjętych w nich rozwiązań

 • na stanowisku pracy:Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiskaProwadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających

 • na stanowisku pracy:Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiskaProwadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających

 • oraz prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych lub polityk AD,przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji prawnych oraz rozwiązań organizacyjnych,opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowychWarunki

 • niematerialne i prawne na stan ministerstwa. Ewidencja pod względem ilościowo-wartościowym materiałów i drobnego wyposażenia wprowadzonego na stan magazynu wraz ze sprawdzaniem kompletności i jednolitości zapisów na fakturach, dokumentach PZ i RW, księgowanie rozchodów materiałów wprowadzanych na stan magazynu

 • w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie opiniowania projektów dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych, w tym: opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione

 • opinii prawnych w sprawach zleconych przez Dyrektora Biura;współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w wydawaniu przez Prezesa decyzji administracyjnych oraz sporządzaniu projektów pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym;gromadzenie i analizowanie dokumentacji dotyczącej stanu prawnego

 • B1.Znajomość aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i aktów wykonawczych, ustawy o rachunkowości i aktów wykonawczych. Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych.Umiejętność pisania

 • prawnych;• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentówPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie

 • i Departamentu wystąpienia, w tym interpelacje oraz zapytania poselskie, udzielanie wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego oraz ustawą Prawo energetycznePrzygotowywanie projektów opinii i stanowisk Departamentu lub Ministerstwa w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowywanych

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Prawnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry