Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Prawnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (74)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (76)
  • (7)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (74)
  • (15)
  • (8)
  • (8)
  • (8)
  • Zobacz więcej »
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (112)
  • (111)
  • (111)
  • (111)
  • (111)
  • Zobacz więcej »
  • (111)
  • (98)
  • (98)
  • (98)
  • (98)
 • Wymiar etatu
  • (111)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (81)
  • (109)
  • (111)
  • (112)
  • (112)

112 ofert pracy dla: Specjalista Ds Prawnych

Sortuj według:
 • wywołujących skutki prawne, Pełnienie zastępstwa prawnego Spółki w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, Analizowanie uwarunkowań prawnych oraz ryzyk planowanych przedsięwzięć biznesowych, Monitorowanie otoczenia prawnego działalności Spółki. Wymagania Wykształcenie wyższe prawnicze, Odbywanie aplikacji

 • Główne zadania: sporządzanie opinii prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym; współpraca z właściwymi organami oraz prowadzenie dokumentacji w sytuacjach dot. naruszenia przepisów prawa; opiniowanie i kontrola dokumentacji programowej oraz aktów/regulacji wewnętrznych; Termin zgłoszeń: do 4 sierpnia 2018 r ...

 • a jej partnerzy są uznanymi specjalistami w swoich dziedzinach. Cieszy się ugruntowaną pozycją na polskim rynku i reputacją zaufanego doradcy. W związku z dynamicznym rozwojem szukamy osoby, która dołączy do zespołu M&A na stanowisku Radcy prawnego lub Aplikanta. Opis Stanowiska: - obsługa prawna Klientów

 • prawnych; opracowywanie dokumentów; przygotowywanie wyjaśnień/ interpretacji/ ocenyZadanie 2: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego: zgłaszanie propozycji do wykazu prac legislacyjnych prowadzonych przez KPRM; opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych

 • spraw związanych z realizacją umów zawartych przez MRPiPS, w zakresie właściwości Wydziału,­uczestnictwo w prowadzeniu spraw związanych z ustaleniem podstaw prawnych do prefinansowania z FP projektów systemowych urzędów pracy współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z projektowaniem podstaw

 • prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych uregulowań z zakresu merytorycznej właściwości wydziału,sporządzanie opracowań i analiz z zakresu działania wydziału w celu dostarczania aktualnych informacji o gospodarce kwaterunkowej, mundurowej i wyposażenia specjalnego oraz przedstawienia rozwiązań i informacji

 • z monitorowaniem i rozliczaniem umów zawartych w ramach programów polityki zdrowotnej,udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie opinii, w zakresie aktów prawnych będących w kompetencji Wydziału, opracowywanie wstępnych projektów aktów prawnych oraz współuczestnictwo w procedurach legislacyjnych z zakresu zadań

 • zawartych w ramach Programu,współpraca w opracowywaniu informacji i sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli,opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji profilaktycznych

 • na stanowisku pracy:Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiskaProwadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających

 • w procesie tworzenia i aktualizacji procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania,udział w procesie opiniowania aktów prawnych.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności

 • i rozwiązania stosunku pracy, (sporządzanie m.in. umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy) oraz przygotowywanie umów cywilno-prawnych. Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych, ewidencji kartotecznych nowozatrudnionych pracowników.Obsługa systemu informatycznego SWOP w zakresie modułu „KADRY ...

 • specjalista

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego, zachodniopomorskie

  na stanowisku pracy:Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiskaProwadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających

 • przy przygotowywaniu propozycji przepisów i projektów zmian aktów prawnych w zakresie pomocy społecznej, w szczególności w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym świadczonych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy,­współpraca przy przygotowywaniu materiałów

 • lub (22) 581 95 68 w godz. 8.00-16.00 Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe prawniczedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow zakresie obsługi prawnej podmiotówpozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy Prawo o miarach, Kodeksu postępowania

 • szczepień ochronnych.Współpraca z radcą prawnym w sprawach dotyczących rozpatrywania zażaleń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji z tytułu uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych.Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących postępowań egzekucyjnych w administracji z tytułu

 • internetowej KWP w Lublinie,Opracowywanie oraz upublicznianie odpowiedzi na zadawane przez wykonawców pytania dotyczące formalno - prawnych zagadnień związanych z procedurą oraz odpowiedzi dotyczących pozostałych zapisów SIWZ przy wykorzystaniu danych przekazanych przez komórki zamawiające,Udział w analizie

 • funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunki techniczne i terenowo - prawne oraz przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów,uczestniczenie w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie

 • przepisów prawnych,komunikatywność,umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,umiejętność obsługi pakietu MS Office,umiejętność pracy z trudnym klientem,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Prawnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry