Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Logistyki Warszawa Warszawa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (563)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (570)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (136)
  • (87)
  • (85)
  • (78)
  • (46)
  • Zobacz więcej »
  • (42)
  • (39)
  • (35)
  • (34)
  • (34)
  • (31)
  • (27)
  • (24)
  • (24)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (18)
  • (16)
  • (15)
  • (15)
  • (14)
  • (13)
  • (12)
  • (11)
  • (10)
  • (9)
  • (9)
  • (9)
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (579)
  • (547)
  • (546)
  • (546)
  • (546)
  • Zobacz więcej »
  • (546)
  • (377)
  • (377)
  • (377)
  • (377)
  • (17)
  • (17)
 • Wymiar etatu
  • (557)
  • (22)
 • Okres publikacji
  • (67)
  • (447)
  • (519)
  • (546)
  • (567)
  • Zobacz więcej »
  • (575)

579 ofert pracy dla: Specjalista Ds Logistyki Warszawa Warszawa

Sortuj według:
 • Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie realizacji działań I linii wsparcia Service Desk dla Systemu TREZOR.Realizacja zgłoszeń i zapytań wpływających do Service Desk.Weryfikowanie aktualności dokumentów zawierających wskazania co do obsługi użytkowników FAQ

 • Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie procesu opiniowania programów i projektów ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym dokonywanie analizy współzależności pomiędzy projektami informatycznymi

 • 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie testów mechanizmów zabezpieczeń, weryfikowanie przestrzegania zasad i standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa teleinformatycznego.Administrowanie centralnymi systemami bezpieczeństwa

 • WydatkowejMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analizowanie wydatków ze środków publicznych (głównie pod kątem efektywności/skuteczności), w tym analiza istniejących i projektowanych rozwiązań generujących skutki finansowe dla sektora finansów publicznych ...

 • Współpracy z Samorządem TerytorialnymMinisterstwo Edukacji Narodowejal. J.Ch. Szucha 2500-918 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Współpracuje z Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie przygotowania rozwiązań przyjętych dla rozwijania oprogramowania zmodernizowanego SIO. Współpracuje

 • Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osóbniepełnosprawnych.Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

 • lub księgowościDokumenty należy złożyć do: 2019-02-25Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Ministerstwo Sportu i TurystykiBiuro Dyrektora Generalnegoul. Senatorska 1400-082 WarszawaNa kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny

 • złożyć do: 2019-02-22Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Ministerstwo Sportu i TurystykiBiuro Dyrektora Generalnegoul. Senatorska 1400-082 WarszawaNa kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek: DP-1)19

 • należy złożyć do: 2019-02-22Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego Wawelska 52/54 00-922 Warszawa w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DFEstsp5/2019. W aplikacji należy

 • Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DFEstsp7/2019. W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji ...

 • EuropejskiejMinisterstwo Spraw ZagranicznychAl. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów opinii do projektów aktów prawnych, w celu zapewnienia ich zgodności z prawem UE.Prezentowanie i uzgadnianie stanowiska MSZ w sprawie zgodności przepisów z prawem UE ...

 • Skarbowej)Ministerstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Identyfikowanie, analizowanie i monitorowanie obszarów zagrożonych oszustwami w zakresie podatków pośrednich ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego.Koordynowanie kontroli oraz działań organów KAS

 • PrzyrodyMinisterstwo Środowiska ul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie projektów stanowisk i interpretacji prawnych, rozpatrywanie skarg, petycji i wniosków oraz uzgadnianie opinii dotyczących funkcjonowania sytemu ochrony przyrody w Polsce oraz systemu ocen

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6Zakres zadań

 • Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Monitorowanie realizacji projektów w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w tym nadzorowanie harmonogramów realizacji projektów, weryfikowanie dostępności środków w ramach

 • lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej,poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie takiego postępowania,znajomość przepisów w zakresie ochrony osób i mienia,znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków ...

 • WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:nadzorowanie przygotowania planu rzeczowo-finansowego departamentu (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), w tym jego realizacji, zmian i harmonogramu wydatków oraz sprawozdań z jego realizacji organizowanie i koordynacja prac nad sporządzaniem wniosków

 • WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analiza przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania sektora finansów publicznych w związku z planowanym ujednoliceniem systemu rachunkowości publicznej.Opracowanie projektu przepisów prawnych na poziomie ustawowym oraz aktów wykonawczych w celu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Logistyki Warszawa Warszawa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry